logo

Begeleidings-bureau

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen zorg en onderwijs op maat aan te bieden. In de school zijn 3 kernteams, bestaande uit een afdelingsleider, mentoren en docenten. Het kernteam organiseert de onderwijskundige zaken.
Als ondersteuning in de uitvoering van die hulp kunnen we op Het Element gebruik maken van het begeleidingsbureau. Dat is een team van deskundigen (zorgcoördinator, dyslexiecoach, leerlingcoach, schoolmaatschappelijk werkster en orthopedagoog) met veel kennis op het gebied van de leerlingenbegeleiding.
Door de persoonlijke begeleiding kunnen onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.