logo

Dyslexie

Het beleid op Het Element is erop gericht leerlingen met de diagnose ‘Dyslexie’ de gelegenheid te geven een leerweg te volgen die past bij hun individuele intellectuele capaciteiten. Dit is adaptief onderwijs; het sluit aan bij de leerbehoeften en leercapaciteiten van elke leerling. Het is onderwijs dat elke leerling tot zijn/haar recht laat komen.

Dyslexie verklaring
Een dyslectische leerling komt in aanmerking voor remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen wanneer officieel dyslexie is vastgesteld en er dus een onderzoeksrapportage en een daarop gebaseerde geldige verklaring van dyslexie kan worden overlegd. Wanneer een dergelijke verklaring is afgegeven, geldt deze voor de gehele schoolloopbaan, dus tot en met het examen. Voor het centraal schriftelijk eindexamen gelden specifieke, wettelijke regels.

Zorgpas
Elke dyslectische leerling heeft een zorgpas, waarop staat welke remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen hij of zij nodig heeft. Hiermee volgt Het Element het dyslexiebeleid voor VO scholen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het dyslexie protocol? Neemt u dan contact op met onze dyslexiecoach, mevrouw Janske Hofman.

Download het Dyslexieprotocol

 

Zie ook:
Kurzweil
Zorgcoördinator