logo

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid levert een systeem van kwaliteitszorg. Die kwaliteitszorg hanteren wij om ingezet beleid te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Daarin zit besloten dat wij in staat zijn te evalueren over ons beleid. Zowel intern als extern kunnen wij verantwoording afleggen over wat wij aan het doen zijn. Daarmee bereiken we verscheidene doelstellingen: wij voldoen aan wettelijke voorschriften en wij zijn in staat te analyseren hoe bepaalde zaken (nog) beter kunnen. Met vragenlijsten inventariseren we bij leerlingen, ouders, medewerkers en directie hoe er gedacht wordt over de school op het gebied van onder andere onderwijs, leerlingenzorg, organisatie en beleid. De uitkomsten van deze inventarisatie worden besproken en op basis van deze uitkomsten wordt nieuw beleid ontwikkeld.
Door deze cyclus of onderdelen hiervan steeds terug te laten keren ontstaat er een systeem van kwaliteitszorg. In 2012 is er een kwaliteitsmedewerker aangesteld die zich specifiek met dit onderwerp bezighoudt.