logo

College van Bestuur

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE). Het college van bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid op de scholen. Het college is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle zaken die de scholengroep betreffen. De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid van het college van bestuur.

Contactgegevens
Voorzitter Joost Kentson
Postbus 194, 3800 AD Amersfoort
J.P. Sweelinckstraat 4, Amersfoort
T (033) 479 40 40
F (033) 479 40 44
meerwegen@meerwegen.nl
www.meerwegen.nl

Rabobank 37.78.96.047
KvK 320 89 520