logo

Te laat komen/ absentie

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat leerlingen te laat op school komen. In principe spreken we niet over geldige en ongeldige redenen. Te laat is gewoon te laat, ongeacht de oorzaak, waarbij iedere leerling per schooljaar twee keer te laat mag komen zonder dat er een sanctie volgt. We hanteren hierbij een heldere en duidelijke richtlijn. De stappen in dit proces zijn als volgt:

  • Conciërges noteren telaatkomers. Bij de 1e en 2e keer te laat heeft dit geen gevolgen
  • Bij 3 keer te laat moet een leerling zich voor één keer melden om 8.00 uur
  • Bij 4 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s). Een kopie gaat naar mentoren, afdelingsleider en in het dossier van de leerling. De leerling dient zich vervolgens één week lang om 8.00 uur te melden.
  • Bij 5 en 6 keer moet een leerling zich één keer melden om 8.00 uur
  • Bij 7 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s). Een kopie gaat naar mentoren, afdelingsleider en in het dossier van de leerling. De leerling meldt zich vervolgens één week lang om 8.00 uur. De afdelingsleider heeft een gesprek met leerling en ouders.
  • Bij 8 en 9 keer moet een leerling zich één keer melden om 8.00 uur
  • Bij 10 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar ouders dat school het verzuim gaat melden bij Leerplicht. Een kopie gaat naar mentoren, afdelingsleider en in het dossier van de leerling. Zorgcoördinator verzorgt melding bij Leerplicht.
  • Alle gegevens worden bijgehouden in Magister.

De meldingen, wettelijk door Leerplicht bepaald, beslaan een heel schooljaar. Bij veelvuldig te laat komen, om welke reden dan ook, kan een preventief gesprek met de leerplichtamtenaar tot de mogelijkheden behoren.
Als leerlingen meer dan 15 minuten te laat komen worden ze pas weer bij de volgende bel tot de les toegelaten. Zij werken tot die tijd, onder begeleiding aan huiswerk of opdrachten, in het opvanglokaal 0.24. In uitzonderingsgevallen kan een leerling ook een vervangende (corvee)taak krijgen.

Zie ook:
Opvanglokaal