logo

Mediatheek Regels

De mediatheek is open voor leerlingen op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag vanaf 8.30 tot 15.00. Dinsdag van 8.30 tot 14.15
In de koffie- en theepauze is de mediatheek gesloten.
Leerlingen hebben toegang tot de mediatheek met een door een docent ingevuld mediatheek briefje.

De Mediatheek is een werkruimte waar men zich rustig dient te gedragen en rekening houdt met elkaar.
De mediatheek is stilteruimte.
De medewerker in de mediatheek kan helpen met zoeken naar informatie.
Heb je vragen? Stel ze aan de medewerker van de mediatheek.
Aanwijzingen van de mediatheekmedewerker dient altijd te worden opgevolgd.

De huisregels van de Mediatheek:

  • Mobieltjes gaan in de bak
  • Jassen en tassen blijven achter bij de kapstok
  • Eten en drinken is niet toegestaan

Wat kan je doen in de Mediatheek?

  • Studeren
  • Lezen
  • Informatie vragen en/of opzoeken
  • Boeken lenen

Computergebruik:
Internet is er uitsluitend voor schoolzaken, lesopdrachten en serieuze informatievragen.
In de mediatheek kan tegen betaling geprint worden. Een printje kost 0,10 cent en een kleurenprint 0,25 cent

Voor de bibliotheek:
Om boeken te kunnen lenen heb je een schoolpas nodig. Leerlingen van het Element hebben een Schoolpas. Dus: geen pas, geen boek!

Collectie:
Je kunt de collectie hier online raadplegen.

De uitleenregels voor de boeken:
De uitleentermijn is drie weken en je kunt drie keer verlengen.
Uitleen: één boek per taal/ studieboeken/infoboeken.
Een boek kan worden verlengd, mits het niet is gereserveerd.
Voor te laat ingeleverd materiaal wordt een boete berekend: € 0,10 per dag per boek.

Laatste uitleendatum voor de boeken van het schooljaar: vijf weken voor de zomervakantie. Vanaf deze datum worden geen boeken meer uitgeleend Voor de goede orde: in de zomervakantie worden er geen boeken uitgeleend aan de leerlingen.