logo

Bijzondere activiteiten

Naast de lessen zijn er op Het Element veel andere activiteiten. Bijvoorbeeld een project of kamp om elkaar beter te leren kennen, zoals in klas 1. We beginnen het schooljaar niet meteen met lessen, maar organiseren we eerst een introductiedag. Op deze dag heten we de nieuwe leerlingen van harte welkom en vertellen we hen alles over de gang van zaken op school.

Verder organiseren we een kamp voor leerjaar 1 in de buurt van de school. Leerjaar 2 gaat op kamp naar de Ardennen, Parijs of Berlijn. Ook worden op verschillende momenten in het jaar sportactiviteiten georganiseerd.
Om beter zicht te krijgen op datgene wat er in de wereld te koop is, worden er regelmatig excursies georganiseerd. We organiseren altijd een winterdag, waarop de leerlingen gaan skiën of schaatsen. Het jaar sluiten we af met een eindejaarsactiviteit, deze is voor elke klas anders.