logo

Leerlingbespreking

Op Het Element zijn er iedere week leerling-besprekingen.  De mentor bepaalt, in overleg met de afdelingsleider, welke leerlingen hij/zij wil bespreken aan de hand van zijn/haar eigen waarneming, naar aanleiding van informatie van collega’s of aan de hand van resultaten. Samen met het docententeam wordt afgesproken op welke manier de leerling zo goed mogelijk begeleid kan worden.

De leerlingbespreking vindt iedere dinsdagmiddag plaats. Leerlingen uit alle vier de leerjaren kunnen op dat moment besproken worden. Het kan een individuele leerling zijn of over een klas. In alle gevallen gaat het om het verbeteren en optimaliseren van de begeleiding. Natuurlijk is er daarna contact met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Zie ook:
Mentor