logo

Financiën

Sponsoring
De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring en donaties. Derhalve is hier geen beleid voor opgesteld.

Financiële verantwoordelijkheid
Of een leerling nu meerderjarig is of niet: de school blijft de ouder(s)/verzorger(s) altijd aanspreken op financiële zaken. De wet bepaalt immers dat ouders of verzorgers financieel verantwoordelijk blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20 jaar voor wat betreft de kosten van levensonderhoud en studie