logo

Zorgplan

Het Element heeft een zorgplan. In dat plan staan de uitgangspunten van onze school en de visie op zorg beschreven. Belangrijk speerpunt hierin is de goede relatie tussen leerlingen onderling, tussen de leerling en de medewerkers van de school en tussen medewerkers en de ouders. Want zonder goede relaties en een veilige school kunnen onze leerlingen niet goed presteren. Om dat te realiseren is er op het Element gekozen voor het klassenmentoraat: De mentor is de spil van de begeleiding.
Tijdens het hele schooljaar zijn er vele contactmomenten met leerlingen en ouders. Waarbij de portfoliogesprekken de belangrijkste zijn.

De mentoren worden in hun begeleiding geholpen door een goede zorgstructuur, aangestuurd door het begeleidingsbureau. Het begeleidingsbureau bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog en de twee leerlingbegeleiders. Om onze leerlingen nog beter te begeleiding stelt Het Element in samenwerking met het SWV Eemland plannen op. In onze zorgstructuur wordt precies aangegeven door wie, wanneer en hoe er begeleid wordt. Hiervoor heeft de school verschillende Professionele Momenten bepaald.