logo

nieuws van het element

Online Huiswerkklas

zondag 11 september 2022 Het Element, Hooglandseweg

Dit schooljaar heeft Het Element leerlingen de mogelijkheid geboden om extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten. Hiervoor is Het Element een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl.

Aangezien dit voor veel leerlingen afgelopen jaar een succes is geweest, biedt OnlineHuiswerkklas.nl, op initiatief van Het Element, leerlingen opnieuw de kans om zich aan te melden voor schooljaar 2022-2023. 

Na de aanmelding ontvangt de leerling 4 uur online huiswerkbegeleiding per week. Daarnaast volgen de leerlingen iedere week een individueel online plangesprek van 15 minuten. Eenmaal aangemeld gaan wij ervan uit dat de leerling zich voor minimaal één periode aan deze afspraken houdt.

De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen. De begeleiders van OnlineHuiswerkklas.nl zullen actief begeleiden in het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen.

Inschrijven kan tot en met 4 september. De online huiswerkklas start op 12 september 2022.

 
Docent geeft begeleiding op het Element
huiswerkbegeleiding op Het Element

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom.

Lees verder