logo

nieuws van het element

Projectonderwijs Brugklas gestart

zaterdag 12 september 2020 Het Element, Hooglandseweg, Leerjaar 1

Met alle eerstejaars in de aula, met ‘Barbie Girl’ van Aqua door de speakers, zijn de projectlessen voor leerjaar 1 afgetrapt. Iedere donderdag het 5e en 6e uur gaan de leerlingen met een vakoverstijgend project aan de slag.
Met de projecten ‘Plastic’ (mens & natuur en rekenen) en ‘Reizen’ (mens & maatschappij, rekenen en Engels) gaan de leerlingen de leerstof anders tot zich laten komen dan tijdens de reguliere lessen.
De docenten hebben de afgelopen maanden de lessen samen ontwikkeld met bijbehorende theorie en verwerkingsopdrachten. De leerlingen volgen, voor de structuur en duidelijkheid, nu nog de projecten per klas.
Verderop in het jaar hopen we de leerlingen, in het kader van eigentijds onderwijs, een keus te laten maken welk project ze willen kiezen. Net zoals we dat doen met de keus voor leerjaar 1 met de oriëntatie-, dienstverlening-, techniekroute en talenttijd; aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben en bij hen past.
Aan het eind van de eerste periode willen we de opbrengsten van de projecten graag delen met de ouders. Op welke manier, in verband met de coronamaatregelen, dat hoort u nog.

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom.

Lees verder