logo

nieuws van het element

Fietsreparatie en -onderhoud bij Mobiliteit en Transport

donderdag 2 juni 2022 Hooglandseweg

Mobiliteit en Transport (M&T) is in periode 4 van start gegaan met het profieldeel Transport en het keuzedeel Fietstechniek. Hierover zijn wat leuke nieuwtjes te melden:
Naast dat er een uitbreiding is gekomen van het aantal fietsen en soorten fietsen (2 nieuwe elektrische fietsen gesponsord door Forza), is het idee opgevat om het keuzevak meer te betrekken bij de school. Concreet kunnen collega’s hun fietsen door leerlingen laten nakijken en/of een servicebeurt + schoonmaakbeurt laten geven. Voor de leerlingen is dit enorm leuk, want nu mogen ze aan “echte” opdrachten werken.

Cursus omgaan met pubers

In de puberteit verandert er veel. Zowel voor kinderen als voor ouders/verzorgers. Voor ouders/verzorgers kan het soms lastig zijn om met de veranderingen in deze leeftijd om te gaan. Soms geeft dit spanningen in huis. De cursus is bedoeld om u als ouder/verzorger een steuntje in de rug te bieden.

Lees verder

Sporten op Het Element

Op Het Element kunnen leerlingen naast de reguliere gymlessen extra sporten in de pauze (onder begeleiding van een Sportivator) en er is ook na-schoolse sport.

Lees verder