logo

nieuws van het element

PERSBERICHT

donderdag 7 januari 2021 Het Element

Vandaag, 18 juli 2021, is er een artikel verschenen in het AD Amersfoortse Courant over onze school. Dit artikel roept vragen op van andere media. Via dit bericht willen wij toelichten wat onze intentie geweest is bij het gesprek dat wij hebben gevoerd.

Vanuit school hebben we regelmatig gesprekken met onze leerlingen, en soms ook met ouders erbij, om ze bewust te maken van het effect van hun gedrag op de interactie met anderen. Dit doen we in het kader van het versterken van hun weerbaarheid en dat doen we al jaren.

Deze week ging het over het effect van wat kleding zou kunnen hebben bij warm weer. Daarbij vinden we het als school belangrijk dat al die gesprekken worden gevoerd in de context dat je mag zijn wie je bent. Dat staat voor ons echt voorop. De traditie is om ouders nauw te betrekken in onze gesprekken met leerlingen. De school heeft waardering voor de manier waarop ouders hun rol in deze samenwerking vervullen.

Cursus omgaan met pubers

In de puberteit verandert er veel. Zowel voor kinderen als voor ouders/verzorgers. Voor ouders/verzorgers kan het soms lastig zijn om met de veranderingen in deze leeftijd om te gaan. Soms geeft dit spanningen in huis. De cursus is bedoeld om u als ouder/verzorger een steuntje in de rug te bieden.

Lees verder

Sporten op Het Element

Op Het Element kunnen leerlingen naast de reguliere gymlessen extra sporten in de pauze (onder begeleiding van een Sportivator) en er is ook na-schoolse sport.

Lees verder