logo

nieuws van het element

Examenuitslag

maandag 20 juni 2022 Het Element, Hooglandseweg

De examenuitslagen zijn weer bekend, en we zijn er reuze trots op! 95% van onze leerlingen is direct geslaagd en niet één leerling is definitief gezakt.

Dit resultaat is behaald ondanks dat onze leerlingen te kampen hebben gehad met veel lesuitval wegens de coronamaatregelen. Daarom een groot compliment aan al onze medewerkers die ondanks alle tumult van de afgelopen jaren het toch mooi gelukt is om onze leerlingen het broodnodige niveau bij te brengen.

Uiteraard ook onze leerlingen van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!

Cursus omgaan met pubers

In de puberteit verandert er veel. Zowel voor kinderen als voor ouders/verzorgers. Voor ouders/verzorgers kan het soms lastig zijn om met de veranderingen in deze leeftijd om te gaan. Soms geeft dit spanningen in huis. De cursus is bedoeld om u als ouder/verzorger een steuntje in de rug te bieden.

Lees verder

Sporten op Het Element

Op Het Element kunnen leerlingen naast de reguliere gymlessen extra sporten in de pauze (onder begeleiding van een Sportivator) en er is ook na-schoolse sport.

Lees verder