logo

Maandag 13 december 2021 van 19.00 uur – 20.30 uur.

Op zoek naar een geschikte school in het Voortgezet Onderwijs? Wij helpen u daar graag bij.
Onze (inmiddels vertrouwde) ‘SPECIAL VOOR OUDERS’ is een avond waarop wij ouders graag informeren over de opzet, het aanbod en het onderwijsconcept van het VMBO op onze school.
De avond zal plaatsvinden op de locatie Hooglandseweg-Noord 55. 

UPDATE: ONLINE BIJEENKOMST

Vanwege de huidige coronamaatregelen, om buiten het reguliere onderwijs zo min mogelijk activiteiten op school te laten plaatsvinden, zal de Special voor Ouders ONLINE gehouden worden.
Ouders worden wel verzocht zich met onderstaand aanmeldformulier aan te melden.
U ontvangt dan een link van ons waarmee u via Teams aan de bijeenkomst kunt deelnemen.

Na een centrale opening in de aula willen we u o.a. graag informeren over onderstaande onderwerpen. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden gebaseerd op uw persoonlijke belangstelling. 

De onderwerpen komen aan de orde in onderstaande workshops A,B ,C en D.
In het aanmeldformulier onderaan de pagina kunt u aangeven welke 3 workshops u zou willen bijwonen.

A       Begeleiden en uitdagen

Welke begeleiding krijgen leerlingen bij Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen? Welke extra ondersteuning is er voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie?
Kunnen leerlingen switchen van de basisberoeps- naar kaderberoepsgerichte leerweg?  Of kunnen leerlingen een vak op theoretische leerweg niveau examen doen?
Niet alleen de vraag WAT de school doet om dit te bereiken, maar ook HOE we onze einddoelen halen? 

B       Leerlingen met ondersteuningsbehoefte (voorheen LWOO)

Op de volgende vragen wordt ingegaan:
Hoe is de leerlingbegeleiding opgezet op de school?
Wat zijn de (on)mogelijkheden voor specifieke ondersteuning.
Welke begeleiding kan (niet) geboden worden?
Wat is de rol van docent, mentor(en), leerlingbegeleider en afdelingsleider?
Welke extra ondersteuning kunnen leerlingen krijgen?

C       Vernieuwing VMBO en de routes

We zijn trots op het feit dat we van de tien profielen in Nederland er zeven kunnen aanbieden. Hoe zien de beroepsgerichte programma’s en vmbo-examens eruit.

  1.  Bouwen, Wonen en interieur
  2.  Produceren, Installeren en Energie
  3.  Mobiliteit en Transport
  4.  Economie en Ondernemen
  5.  Horeca, Bakkerij en Recreatie
  6.  Zorg en Welzijn – richting beauty of zorg 
  7.  Dienstverlening en Producten – richting sport of creative

Bij elk profiel hoort binnen- en buitenschools leren.
Binnenschools in de praktijklokalen op school.
Buitenschools in stages, projecten of op het MBO.
Welke vakken krijgen leerlingen nu aangeboden en in welk profiel? 

D       Vernieuwend onderwijs

Leerlingen kunnen bij 30% van de lessen zelf kiezen welk vak ze willen volgen. Natuurlijk binnen kaders.
Voor de route die ze volgen maken ze al een keus bij de aanmelding. Iedere week starten en eindigen de leerlingen met een check-in/out van 30 minuten bij de mentor.
De persoonlijke aandacht en het stellen van een weekdoel door de leerling is hierbij de essentie.
Op maandag staan er twee lessen op het rooster waarin leerlingen Nederlands, Engels of wiskunde kunnen volgen. Voor extra uitleg of uitdaging.
Op de vrijdag staan er twee lessen muziek, future skills, beeldende vorming of sport om te kiezen.
Zo gaaf! Hoe leerlingen kiezen en hoe de structuur en werkwijze is in klas 1 wordt uitgelegd. 

Programma

18.45 – 19.00 Inloop met koffie en thee

19.00 – 19.10 Check-in

19.15 – 19.35 Keuzewerktijd les 1 

19.40 – 20.00 Keuzewerktijd les 2

20.05 – 20.25 Keuzewerktijd les 3

20.25 – 20.30 Check-out        

Aanmelden:

***De aanmelding is inmiddels gesloten***

We hopen u maandag 13 december 2021 te ontmoeten op Het Element.

Met vriendelijke groet,

Johan Prenger
Afdelingsleider brugklas Het Element

 

 

Lees meer over