logo

nieuws van het element

Oproep nieuwe leden Ouderraad

maandag 10 oktober 2022 Geen categorie

Wij heten alle ouders welkom in het nieuwe schooljaar van hun zoon of dochter. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag willen aansluiten bij onze ouderraad. De ouderraad vormt de intermediair tussen school en ouders en fungeert dusdanig als klankbord voor de directie met betrekking tot (nieuw) beleid, veelal door participatie in de diverse commissies en/of klankbordgroepen.

De ouderraad is het aanspreekpunt voor ouders, adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd, en zorgt voor een goed contact tussen ouders/verzorgers van de leerlingen en de school. Er is aandacht voor allerlei onderwerpen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van boeken, indeling van toetsweken, ouderbijdrage, lesuitval, gebruik van computers en regels rondom mobiel telefoongebruik. Maar ook veiligheid, gezonde voeding en het pedagogisch klimaat op school en daarbuiten, of meer actuele concrete thema’s zoals pesten, het gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen en het organiseren van informatiebijeenkomsten hebben onze aandacht.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen van alle leerjaren en alle niveaus en komt tijdens het schooljaar een paar keer per jaar bijeen, samen met één of meer vertegenwoordigers van de schoolleiding. De bijeenkomsten vinden plaats op Het Element locatie Hooglandseweg Noord in de avonduren.

Lijkt het u leuk om zitting te nemen in de ouderraad en mee te denken en praten over actuele onderwerpen, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar: info@hetelement.eu t.a.v. Ouderraad. Ook voor vragen of opmerkingen is de ouderraad bereikbaar via dit mailadres.

Namens de ouderraad, Yvonne Patty

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom.

Lees verder