logo

Beslisboom inzake thuisblijven of naar school/werk in coronatijd

Hieronder hebben wij de beslismatrix opgenomen die wij gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan komen in deze coronatijd. Wij verzoeken u deze vragen ook zelf te doorlopen als u hierover twijfelt.

Beslisboom 12 plus – BOinK_AJN_RIVM.pdf

Sportdag klas 1 en 2

Alle leerlingen van klas 1 en 2 begonnen dit schooljaar met een sportief programma. Ze konden daarbij kennismaken met de nieuwe klas en de mentor(en). Wat een leuke dagen waren dit!

De leerlingen gingen op pad met hun eigen klas. In de twee gymzalen kregen ze een clinic Teakwondo en Burnergames. De laatste zijn fanatieke spelletjes met de hele klas.
Helaas, door de regen ging het spel ‘Allesbal’ voor leerjaar 2 buiten op het schoolplein niet door. In plaats daarvan zijn we met de paraplu’s boven ons hoofd naar APWC gewandeld. Hier krijgen alle leerlingen buiten les tijdens gym. Leerjaar 1 kon op het pannaveldje op vrijdag wel alles met een bal doen in de buitenlucht. In de aula was er nog het grote estafette kopieerspel. Hier werd hun snelheid, teamwork en geheugen getest.

Gezonde Snack
Onze collega’s van de HBR hadden in de keuken een lopend buffet voorbereid. Waarbij de leerlingen zelf een heerlijke en gezonde wrap konden maken. En met een smoothie van yoghurt, aardbeien en sinaasappelsap, konden ze hun dorst weer lessen.

Projectonderwijs Brugklas gestart

Met alle eerstejaars in de aula, met ‘Barbie Girl’ van Aqua door de speakers, zijn de projectlessen voor leerjaar 1 afgetrapt. Iedere donderdag het 5e en 6e uur gaan de leerlingen met een vakoverstijgend project aan de slag.
Met de projecten ‘Plastic’ (mens & natuur en rekenen) en ‘Reizen’ (mens & maatschappij, rekenen en Engels) gaan de leerlingen de leerstof anders tot zich laten komen dan tijdens de reguliere lessen.
De docenten hebben de afgelopen maanden de lessen samen ontwikkeld met bijbehorende theorie en verwerkingsopdrachten. De leerlingen volgen, voor de structuur en duidelijkheid, nu nog de projecten per klas.
Verderop in het jaar hopen we de leerlingen, in het kader van eigentijds onderwijs, een keus te laten maken welk project ze willen kiezen. Net zoals we dat doen met de keus voor leerjaar 1 met de oriëntatie-, dienstverlening-, techniekroute en talenttijd; aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben en bij hen past.
Aan het eind van de eerste periode willen we de opbrengsten van de projecten graag delen met de ouders. Op welke manier, in verband met de coronamaatregelen, dat hoort u nog.

Ouderavonden 14 en 21 september

De ouderavonden op maandag 14 en 21 september 2020 gaan dit jaar gewoon door. Wel zal de opzet van de avond, rekening houdend met de corona-richtlijnen, anders zijn dan voorgaande jaren en zullen we niet in een aula of vol klaslokaal bijeenkomen. Het elkaar ontmoeten en delen van informatie vinden wij van wezenlijk belang voor een goede start van het schooljaar en het volgen van onderwijs van uw zoon/dochter op Het Element.

Onze opzet is als volgt: Wij nodigen per klas maximaal 8 ouders (één per leerling) in 3 blokken uit voor een gesprek met de mentor(en). Dat doen we van 16.30 – 17.30 uur, 18.30 – 19.30 uur en 19.45 – 20.45 uur. Op deze manier kunnen we alle ouders bedienen en de corona-afstand van 1,5 meter afstand waarborgen in een goed geventileerd lokaal.

Een officiële uitnodiging, met specifieke informatie over de avond, ontvangt u nog van de school. De indeling van de groepen ouders voor deze avond gaat via de mentoren. Wellicht heeft u al een verzoek van inschrijven indeling ontvangen wanneer u verwacht wordt.

Introductieprogramma leerjaar 1

Met een gevarieerd introductieprogramma zijn de eerstejaars leerlingen deze week goed gestart. Hoewel ze het op de basisschool al gewend waren, mochten de leerlingen afgelopen woensdag, ook weer in het VO bij elkaar in de klas zitten. Dat was heerlijk. Niet alleen voor de leerlingen, maar zeker ook voor de mentoren en docenten. Eindelijk weer een klas met ‘levend materiaal’ voor je. Daarvoor doen we het toch. Leerlingen helpen en begeleiden op weg naar volwassenheid.

Woensdag een ochtend met ‘opnieuw’ kennis maken, veel informatie, kleding passen voor de beroepsgerichte lessen, aanmelden voor Magister en WIFI, niet onbelangrijk voor het onderwijs en de jeugd. Op de donderdag workshops met Energizers om elkaars namen te leren, samenwerken met een creatieve opdracht, een echte muziek quiz met leerlingen nu al op de dansvloer en een spel met allerlei luister en doe vragen. Leerlingen waren lekker en gezellig bezig. Onderwijl leerden de mentoren en begeleiders de leerlingen beter kennen.

Op vrijdag, in twee groepen, een sportieve afsluiting van de dag. ‘s Morgensvroeg al 80 leerlingen in het nieuwe blauwe Element sport shirt in de aula voor een centrale welkom en instructie. Van daaruit naar ‘allesbal’ op het pannaveldje, taekwondo in de sportzaal, burnergames in de andere sportzaal of estafette-kopieerspel in de aula. Fanatiek, gedisciplineerd en rekening houdend met elkaar, werd de strijd met elkaar aangegaan. Mooi om dit vanaf de zijkant te zien. Als afsluiting (groep 1) of als start (groep2) mochten de leerlingen een gezonde snack (lees: goed gevulde wrap) + flesje water en fruit ophalen, die door de collega’s van HBR en de kantinemedewerkster met zorg opgediend waren. Na deze dag konden alle leerlingen terugkijken op een geslaagde eerste week en genieten van de vrijheid van het weekend. Maandag starten de lessen. Een nieuwe volgende stap en ontdekking van het onderwijs in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de mentoren en docenten gaat ze dit zeker lukken.

We zijn gestart en dat gaat goed!

Beste leerling, ouders en verzorgers,

Even een korte terugkoppeling omtrent de opstart van de school.

Het was fijn om jullie weer op school te zien. Het was voor ons spannend om te kijken of we de goede oplossingen hadden bedacht voor de route en ons onderwijs. We kunnen concluderen dat wij erg tevreden zijn over de manier waarop we de twee afgelopen dagen de school hebben geopend en hoe de leerlingen zich aan de regels en afspraken hielden.  

We realiseren ons dat we ook veel van jullie vragen, maar bedanken je voor je flexibiliteit en betrokkenheid. Mocht je nog tips voor ons hebben, schroom dan niet contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element

Kaliumweg 2 (dinsdag en donderdag)
033-4602600 
Hooglandseweg Noord 55 (woensdag en vrijdag)
033-4728203

2 juni weer naar school

Beste leerling,
Op 2 juni mogen de scholen weer open. Wij zijn blij dat we jullie eindelijk weer op school kunnen ontmoeten! Na een lange tijd van afstandsonderwijs is het goed om elkaar weer te zien. Om je de tijd te geven even te wennen aan deze nieuwe situatie start je de eerste les op dinsdag met je mentor. Online voor diegene die thuis zijn en de overige leerlingen in de klas.
Via de nieuwsbrief en sociale-media hebben we jullie al wat informatie gegeven over de opening van de school. In dit bericht zal ik jullie verder informeren. Ik werk per punt zodat je een duidelijk overzicht hebt.

Groepsindeling en vast lokaal
De klas wordt gesplitst op alfabetische volgorde. In afstemming met de mentoren is er nog gekeken naar broertjes en zusje over verschillende jaren/klassen. Zij gaan gelijktijdig naar school. De leerlingen worden uiterlijk vrijdag 29 mei geïnformeerd via de mentor in welke groep (A of B) zij zitten. In Magister is iedere dag vermeld wie er aanwezig moet zijn op school en wie er online via Teams de lessen moet volgen. Je hebt een vast lokaal, je reist niet door het gebouw, maar de docenten komen langs de klassen voor de les.

Lesdagen, rooster en fietsen
De verschillende groepen krijgen om de dag les. We geven vier uur per dag les en afhankelijk van het rooster start je om 8.30 uur of 9.30 uur. De lesdag is van 8.30 uur – 12.50 uur. Als je ziek bent of om een andere reden de lessen niet fysiek of online kunt volgen, dien je op de normale manier door je ouders/verzorgers afgemeld te worden.
Je bent om 8.15 uur welkom op school. Als je later dan 8.30 uur start, word je maximaal 5 minuten voor aanvang van de les verwacht. (Kom dus niet te vroeg!)
Als je binnen 8 km van school woont ben je verplicht om met de fiets te komen. Dit is een maatregel vanuit de overheid. Voor leerlingen buiten de 8 km is er het verzoek om ook op de fiets te komen. Mocht je echt geen vervoer hebben dan dien je dit door te hebben gegeven aan je mentor.

Aankomst, plein en doorloop
Per leerjaar is er een aparte fietsenstalling. Je dient je fiets op voldoende afstand van elkaar te stallen, de conciërges helpen je hierbij. Na het stallen van je fiets ga je onmiddellijk, met 1,5 m afstand tot een andere leerling, naar je lokaal. Op de Kaliumweg gebruiken we 6 ingangen en op de Hooglandseweg 2. Hieronder staat aangegeven welke.

Kaliumweg Ingang
1A (les in 1.05) en 1C (les in 1.09)
Nooduitgang docentengarderobe (aan Kaliumwegzijde)
1B (les in 0.33) en 1D (les in 1.17)
Nooduitgang witte villa (in aanrijroute naar het schoolplein)
2DP (les in 0.27) en 2TN (les in 0.25)
Nooduitgang ICT (in aanrijroute naar het schoolplein)
2EO (les in 0.39; mediatheek)
Leerlingeningang en via gang langs administratie
2ZW (les in 2.01), 3MZ (les in 2.04) en 3ZS (les in 2.05)
Leerlingeningang en via trap in hal naar boven
3TN (les in 0.08)
Nooddeur van lokaal 008 (aan de Chromiumweg)
3DP (les in 1.11) en 3EM (les in 1.15)
Nooduitgang grijze deur (in aanrijroute naar het schoolplein)

Hooglandseweg Ingang
Leerjaar 1 en 2 Entree leerlingen
Leerjaar 3 Entree medewerkers/parkeerplaats

Je docent is al aanwezig in het lokaal. Je blijft dus niet, hoe begrijpelijk ook, wachten op het plein op een vriendje of vriendinnetje. Op de grond in het gebouw is de looproute aangegeven. Je dient 1,5 m afstand te houden en de
eenrichtingsroute te volgen.

In de klas
Je komt met boekentas en jas in de klas. Je hangt je jas over je stoel en houdt je telefoon in je tas. Je wast je handen en gaat zitten op de aangewezen plek.
Online ben je op tijd aanwezig in de les en gelden de digitale regels van de afgelopen weken. De docenten geven tegelijk les aan de leerlingen thuis en in de klas.

Praktijklessen
Voor leerjaar 1 vinden de lessen in de laatste periode in samengestelde klassen van de twee locaties plaats. Het fysiek lesgeven hieraan is op dit moment dus onuitvoerbaar. Jullie krijgen daarom 2 uur digitaal les in de week op maandagochtend het eerste en tweede uur.
Leerjaar 2 krijgt 3 lessen ingeroosterd. Per 2 weken hebben de leerlingen dan 3 uur praktijklessen.
Leerjaar 3 krijgt na het vierde uur en soms vanaf het vierde uur haar praktijklessen. Dit is afgestemd met de profielen en verschilt qua omvang in uren.
In het praktijklokaal zijn weer andere regels dan in het theorielokaal. De docent neemt dit met je door tijdens de eerste lessen.

Kluisjes
Je mag geen gebruik maken van je kluisje. Tijdens je eerste schooldag mag je je spullen uit je kluisje halen onder begeleiding van een conciërge die je komt ophalen. Neem je kluissleutel je eerste lesdag dus mee!

Pauzes
De kleine pauze houden we in het lokaal. De docent is aanwezig en halverwege de pauze wisselen de docenten. Je moet je eigen eten en drinken meenemen! Als je dat vergeet, heb je pech, want de kantine is niet open en je mag het lokaal niet uit.

Gym
Leerjaar 1 heeft gymles. Je dient op die dag passende kleding (sportief) en sportschoenen te dragen.

Einde lesdag
Aan het einde van de lesdag maak je je tafel schoon en verlaat je via de looproute het gebouw. Je pakt je fiets en gaat naar huis. Je mag niet blijven hangen met je vriendjes en vriendinnetjes om de lesdag door te spreken.

Om je een indruk te geven van de school hebben we filmpjes gemaakt. Hierbij de link naar de YouTube pagina’s:
Voor de Kaliumwegleerlingen: https://youtu.be/3j-K6hb6Tuc
Voor de Hooglandsewegleerlingen: https://youtu.be/QgptF8gx3Lsv

We hopen je gezond en wel op 2 of 3 juni weer te ontmoeten!

Onderwijs op afstand in een nieuwe jas

De basisscholen zijn weer gestart met het ontmoeten van hun leerlingen. Niet alleen het basisonderwijs ontmoet hun leerlingen weer maar Het Element ook. Momenteel nog niet fysiek maar wel via Microsoft Teams.

De afgelopen weken hebben wij via Magister opdrachten gedeeld met onze leerlingen. We willen de wederkerigheid in ons onderwijs verder opschroeven. Wij zijn daarom deze week begonnen met het aanbieden van digitale lessen via Microsoft Teams. Een hele spannende taak die wij ons zelf hebben opgelegd. Onze docenten zijn geschoold door medewerkers van onze school om onze leerlingen via teams uit te nodigen voor hun les en alles wat er verder bij komt kijken.

De docenten plaatsen momenteel Forms in hun lessen, delen documenten, geven digitaal uitleg, beantwoorden vragen, chatten met onze leerlingen, houden hun klassenmanagement in de gaten en proberen op deze nieuwe manier hun lesstof over te brengen. Zowel docenten als leerlingen zijn zeer positief. Komende weken gaan we samen werken aan een verbetering van de ingezette weg. Wij zijn in ieder geval heel trots op onze leerlingen en docenten. Dit is een gezamenlijke stap die wij samen met de leerlingen gezet hebben. Wil je zien hoe het eruit ziet. bekijk de foto’s.

Update Corona virus 04-05

Geachte ouder/verzorger en leerling,

Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad. Op de persconferentie van 21 april  is er meer duidelijkheid gegeven omtrent de opening van scholen in het voortgezet onderwijs. Voor de vakantie heb ik aangegeven u vandaag informatie te geven over de komende periode. Vandaag hebben wij een studiedag gehad en hebben wij onze medewerkers geïnformeerd. Ik zal u per item informeren over wat wij hebben afgesproken.

Lessen

Van 6 t/m 8 mei vinden de lessen plaats op de manier zoals die de afgelopen tijd gehanteerd is. De lessen wijzigen per 11 mei voor klas 1 t/m 3. De leerlingen krijgen digitaal les volgens het didactisch model:

– instructie

– verwerkingstijd

– nakijken

Dit didactisch model zal ook worden gehanteerd als de school weer open gaat. Op deze wijze kan iedere leerling straks thuis of in de klas dezelfde lesstof maken.

De lessen staan in de agenda van de leerling in Teams en worden daarnaast in het lesrooster in Magister zichtbaar. De leerlingen krijgen 4 uur per dag les en we hanteren de normale lestijden. De lessen duren echter wel 45 minuten, zodat de leerling en docent de tijd heeft om weer tijdig in de volgende les te verschijnen. De lesstof willen we zoveel mogelijk in de les afronden en er zal dus een minimale belasting zijn qua huiswerk. Het afnemen van toetsen op afstand doen wij op dit moment niet.

Mocht uw zoon/dochter klachten hebben of ziek zijn dan dient u hem/haar op de gebruikelijke wijze ziek te melden.

Afronden praktijkvakken leerjaar 3

In de komende periode ronden we de profielvakken af. Leerlingen krijgen hiervoor de tijd na afloop van een lesdag. Zij moeten hiervoor fysiek op school komen en zullen hierover door de betreffende vakdocent geïnformeerd worden. We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Afronden Schoolexamen (SE) klas 4

Op 8 mei moeten alle schoolexamens van periode 3 worden ingeleverd! Leerlingen die nog ‘gaten’ in hun PTA hebben, worden door de docent uitgenodigd om dit op school in te halen. Dit doen wij in groepjes van maximaal 5 leerlingen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Activiteiten leerjaar 1 t/m 3 en diploma-uitreiking

De maatregelen voor grote evenementen zijn verlengd tot 1 september. Dit betekent dat wij ook geen grote activiteiten organiseren. De mentordag (Walibi) en andere activiteiten hebben wij afgezegd. We kijken naar alternatieven. De diploma-uitreiking zullen wij ook op een andere manier dan voorheen vormgeven. We informeren u hier tijdig over.

De komende periode nemen wij ook de tijd om na te denken over de eventuele opening van de school per 1 juni. Hoe kunnen wij de 1,5 m afstand borgen en welke maatregelen moeten wij per locatie nemen? Wij richten hiervoor een speciale werkgroep op en ik zal u hierover berichten indien er op 21 mei wordt besloten om de scholen te openen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen

Directeur Het Element

Op weg naar nieuwbouw!

Op het geveldoek aan het gebouw op de Hooglandseweg is de voorkant van de nieuwe school te zien. Een compleet nieuw VMBO gebouw om medio 2023 te betrekken. De eerste 3D impressies zijn al van de tekentafel en dat ziet er veelbelovend uit. We zullen ouders en leerlingen via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de vorderingen van het traject. Nu alvast het vooraanzicht van het nieuwe Element gebouw.