logo

Hitteplan

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Het Element

Betreft: aanpassing rooster i.v.m. de hitte

Amersfoort, 23 juni 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We zijn in de afrondende fase van het schooljaar en daarmee komt de zomervakantie snel in beeld. Het weer is echter al aan de zomer begonnen en komende week wordt het erg warm.
Het lesrooster kan daardoor worden aangepast.

Hieronder staan de algemene afspraken voor alle locaties. Er kunnen nog wijzigingen komen, ook kunnen per locatie andere afspraken worden gemaakt als dat nodig is.

 • Maandag 24 juni geven wij les volgens rooster. Mocht het te heet worden dan zullen de lessen eerder stoppen.
 • Dinsdag 25 juni gaat de sportdag op de Hooglandseweg door en wordt er op alle locaties lesgegeven tot 12.50 uur.
 • Woensdag 26 juni geven we les tot 12.50 uur.
 • Donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni geven we les volgens rooster en passen we indien nodig het rooster aan.

Het is belangrijk dat u en uw zoon/dochter/pupil het rooster goed in de gaten houden zodat eventuele wijzigingen op tijd worden gezien.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element

Rookvrije school

Roken op het schoolplein is vanaf 2020 verleden tijd. Dat heeft de Tweede Kamer op 2 februari jl. besloten. Dit verbod op roken op het schoolplein komt te staan in de Tabakswet. Dat betekent dat alle schoolpleinen vanaf 1 januari 2020 geheel rookvrij zijn.
Het Element is al actief op het gebied van de Gezonde school. Ook het rookbeleid valt hieronder. Wij vinden het niet wenselijk om middenin een schooljaar (januari 2020) het roken op het schoolterrein te verbieden.
Dit betekent dat Het Element direct na de zomervakantie al een rookvrije school is. Samen met de leerlingenraad en een groepje medewerkers wordt er nagedacht over hoe we deze regel het beste kunnen hanteren. We houden u op de hoogte!

Sterk Techniekonderwijs

28-3-2019, Amersfoort

Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. ondertekent haar plannen 2020 – 2023

Dankzij de goede samenwerking tussen onderwijs en technisch bedrijfsleven heeft regio Amersfoort e.o. prachtige plannen voor Sterk Techniekonderwijs vorm gegeven.

De 5 techniekscholen (Van Lodenstein College, Corlaer College, Het Element, Vakcollege Maarsbergen en Beukenrode onderwijs) in de regio nemen samen met MBO en het bedrijfsleven het initiatief om technisch onderwijs verder te ontwikkelen en af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt. Hiervoor is in de regio Amersfoort de komende 4 jaren € 10 miljoen beschikbaar.

Op woensdag 27 maart 2019 zijn de plannen in aanwezigheid van regionaal onderwijs en bedrijfsleven feestelijk ondertekend op locatie van het Van Lodenstein College in Hoevelaken.

De ondertekening is een feestelijke afsluiting van de gezamenlijke planvorming van afgelopen maanden en het vervolg van goed opgeleide technische vakmensen in de regio.

Kerstactie

Een gezin in Nederland heeft recht op een pakket bij de voedselbank als ze 130 euro, of minder, per maand te besteden hebben. Zelfs in een rijk land als Nederland kan iedereen in deze positie komen. Het Element vindt het belangrijk dat onze school midden in de samenleving staat. Wij hebben met onze leerlingen onderzocht wat het betekent om onder de armoedegrens te leven in een rijk land. En natuurlijk zijn we met onze leerling in actie gekomen.
Wij hebben 410 gezinnen die bij de voedselbank komen blij gemaakt met een kerstpakket. We wilden deze gezinnen deze kerst graag een fijne kerstperiode bezorgen met wat extra, luxe, feestelijke producten. De dinsdag voor de kerstvakantie hebben we de pakketten gevuld.
We zijn hierbij gesteund door verschillende bedrijven. Een mooie, stevige tas om te producten in te stoppen gesponsord door UT Bags. De firma Smit en Dorlas heeft een mooi verpakte thee geleverd, Dhr. Jackson 800 pakken koekjes en de firma Van Dijk sponsort ons met een geldbedrag.
Wat een prachtig resultaat!

Mark Askamp

Special voor ouders

Maandag 5 november 2018 van 19.00 uur – 20.30 uur.

Op zoek naar een geschikte school in het Voortgezet Onderwijs? Wij helpen u daar graag bij. Onze (inmiddels vertrouwde) ‘SPECIAL VOOR OUDERS’ is een avond waarop wij ouders graag informeren over de opzet en het onderwijsconcept van het VMBO op onze school. Het Element heeft twee locaties met hetzelfde unieke onderwijsaanbod. Dit jaar zal De avond zal plaatsvinden de Hooglandseweg Noord 55 in Amersfoort.

Vanaf 2012 is er intensief samengewerkt op met name het gebied van onderwijs, leerlingbegeleiding en de doorlopende leerlijnen met het MBO. Het optimaliseren van de keuzemogelijkheden en een duidelijke structuur voor leerlingen zijn twee belangrijke pijlers om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 werken we op beide locaties met hetzelfde onderwijsconcept vanaf leerjaar één. Dit schooljaar doen de leerlingen van het derde leerjaar op beide locaties examen in het beroepsgerichte vak.

Na een centrale opening in de aula willen we u o.a. graag informeren over onderstaande onderwerpen. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen gebaseerd op uw persoonlijke belangstelling.

A        Begeleiden en uitdagen

Welke begeleiding krijgen leerlingen bij Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen? Welke extra ondersteuning is er voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie? Hoe zit het nu met de taal- en rekentoets maken. Welk niveau moeten leerlingen halen? Niet alleen de vraag WAT de scholen doen om dit te bereiken, maar ook HOE halen we onze einddoelen?

B       Leerlingen met ondersteuningsbehoefte (voorheen LWOO)

Op de volgende vragen wordt ingegaan. Hoe is de leerlingbegeleiding opgezet op de scholen? Wat zijn de (on)mogelijkheden voor specifieke ondersteuning. Welke begeleiding kan (niet) geboden worden? Wat is de rol van docent, mentor(en) en afdelingsleider? Welke extra ondersteuning kunnen leerlingen krijgen?

C       Vernieuwing VMBO en de routes

In 2018 zijn de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl afgelegd.

We spreken niet meer van afdelingen, maar van zeven profielen.

 1. Bouwen, Wonen en interieur
 2. Produceren, Installeren en Energie
 3. Mobiliteit en Transport
 4. Economie en Ondernemen
 5. Horeca, Bakkerij en Recreatie
 6. Zorg en Welzijn
 7. Dienstverlening en Producten

Bij elk profiel hoort binnen- en buitenschools leren. Binnenschools in de praktijklokalen op school. Buitenschools in stages, projecten of op het MBO. Welke vakken krijgen leerlingen nu aangeboden en in welk profiel? Binnen de vernieuwing spreken we dan over profieldelen en keuzevakken. Welke zijn verplicht en welke keuzes kunnen leerlingen maken?

Programma

18.45 – 19.00 uur: Inloop met koffie en thee

19.00 – 19.15 uur: Welkom

19.15 – 20.00 uur: Algemene presentatie

20.00 – 20.30 uur: Gelegenheid tot vragen stellen

Aanmelden:

Voor de organisatie van de avond willen we graag weten hoeveel ouders belangstelling hebben. Onder vermelding van uw naam, e-mailadres en het aantal personen waarmee u voornemens bent te komen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij mevrouw E. van Gemeren via evangemeren@hetelement.eu.

We hopen u maandag 5 november 2018 dan te ontmoeten op Het Element.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen

Directeur Het Element

Start schooljaar 2018-2019

Beste Leerling,

Op woensdag 29 augustus starten we met het nieuwe schooljaar. Op deze dag gaan we niet direct in het normale schoolritme van start, maar staat er een kennismakingsdag op je te wachten.

Zorg dat je op de kennismakingsdag én de rest van het schooljaar een goed gevulde etui bij je hebt. Wat hoort daarin?

 • pennen en schrijfpotloden
 • kleurpotloden en/of stiften
 • een gum
 • een geodriehoek
 • een passer
 • rekenmachine

Hieronder zie je hoelaat je aanwezig moet zijn:

 • Leerlingen uit klas 1 – 9.00uur
 • Leerlingen uit klas 2 – 10.45uur
 • Leerlingen uit klas 3 – 11.45uur
 • Leerlingen uit klas 4 – 13.15uur

Geniet nog van de laatste dagen van de vakantie en tot 29 augustus!

Team Het Element

Onderwijstijd 2017-2018

Sinds het schooljaar 2015-2016 is er in het voortgezet onderwijs geen urennorm per leerjaar en per leerling meer. De urennorm is vervangen door een urennorm per opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van in totaal 3700 uur voor het VMBO in leerjaar 1 t/m 4.

Op Het Element voldoen wij op dit moment ruim aan de norm voor de onderwijstijd. Leerjaar 1 t/m 3 hebben 28uur onderwijs in de week. Volgens de prognose aan het begin van het schooljaar zou een leerling ná leerjaar 3 uitkomen op 3360 uur onderwijs. In leerjaar 4 volgt een leerling 540 uur theorie op Het Element en daarnaast loopt het 1 dag in de week stage en 1 dag volgt de leerling onderwijs op het MBO (heeft een leerling nog geen praktijk examen gedaan in leerjaar 3, dan volgt het 6 uur in de week extra onderwijs op Het Element). In leerjaar 4 volgt een leerling hierdoor 900 uur onderwijs waardoor het totale aantal uur onderwijs op het VMBO uitkomt op 4260 uur.

Middels bovenstaande berekening zouden we uitkomen op 115% onderwijs ten opzichte van de norm. Doordat we ruim in onze onderwijstijd zitten hebben we de mogelijkheid om door de leerjaren heen activiteiten te organiseren die ten koste gaan van de onderwijstijd én afwezigheid van docenten, waardoor lesuitval optreedt, te compenseren. Ondanks alle activiteiten zitten we op dit moment nog steeds ruim boven de norm met 105%.

Nieuwe leerlingen opgelet!

Ben je van plan om hier naar school te komen? Wil je meer weten over onze school en hoe wij werken? Bellen en een afspraak maken kan altijd. Daarnaast hebben wij een gaaf filmpje waarin al een heleboel uitgelegd wordt. Kijk hieronder het filmpje en je wordt al veel wijzer.

Certificaat keuzevak Zorg en Welzijn

Net voor de kerstvakantie is het examen van het 2e keuzevak afgenomen bij Zorg en Welzijn. Deze keer had de leerling de keuze uit: ‘Voorkomen van ongevallen en EHBO’ en ‘Haarverzorging’.

Begin januari waren er nog een paar herkansingen waarna wij op 29 januari aan alle 3e jaars leerlingen van Zorg en Welzijn hun 2e felbegeerde certificaat mochten uitreiken.

Iedereen van harte gefeliciteerd!

 

Voorlichting MBO’s

Woensdag 31 januari was de ouderavond voor onze derde jaars leerlingen. Er werden voorlichtingen gegeven door de verschillende MBO’s. Aan het begin van de avond is er een presentatie gegeven over de inhoud van ons onderwijsconcept.

Klik hier voor de presentatie