logo

Verbouwing Techniek Hooglandseweg

In verband met de nieuwbouwplannen op de locatie Kaliumweg zullen op korte termijn alle lessen techniek van het gehele Element op de Hooglandseweg gegeven worden.
Om de leerlingen goed te kunnen bedienen en ook om technieklessen te kunnen geven, die aansluiten bij wat er straks in de praktijk nodig is, is het machinepark van de afdeling BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) geheel vernieuwd. De afdelingen M&T (Mobiliteit en Transport) en PIE (Produceren, Installeren en Energie) zijn aangepast en ruimer en overzichtelijker gemaakt. Ook zijn er bruggen, voor M&T, en draaibanken, voor PIE, verhuisd van de Kaliumweg naar de Hooglandseweg. Daarnaast zullen er nog enkele installatiepanelen worden aangeschaft en moeten er nieuwe computers komen. We zijn blij dat de afdeling techniek weer ‘up to date’ is en dat leerlingen zo in een echte leeromgeving les krijgen. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door een financiële impuls van de overheid, die de naam Sterk Techniek Onderwijs draagt. Op de fotocollage zijn delen van de drie afdelingen te zien.

Voor het eerst in vier jaar hebben we een voltallige vakgroep techniek. Ondanks dat de onderwijsresultaten de afgelopen jaren goed waren, was het rommelig wat betreft lessen en docenten. Daarom stellen wij u hierbij voor aan:

V.l.n.r: R. Hansma (lesassistent M&T), E. Filmer (lesassistent BWI), M. Broers (docent PIE), W. Bos (docent BWI), E. van Engelenhoven (lesassistent M&T) en P. Schaap (docent BWI). Op de foto ontbreken de heren H.J. de Waard (docent M&T) en I. van Honschoten (lesassistent PIE).

Wij zijn al op zoek naar een vervanger voor de heer Bos, die na de kerstvakantie met pensioen gaat.

Jan van Duivenvoorde en Jasper de Wijs

Leerlingenraad op bezoek bij kamp klas 1

De leerlingenraad bracht afgelopen donderdag ijs bij het kamp voor de eerstejaars leerlingen. Op deze manier werd de leerlingenraad op smakelijke wijze bekend bij onze brugklassers. IJssalon Bemer uit Soest heeft dit mede mogelijk gemaakt, waarvoor onze dank!
Het is een eer om deel te mogen uitmaken van onze leerlingenraad. De leerlingen denken mee over schoolse zaken, organiseren feesten en andere activiteiten. Meer informatie is beschikbaar bij mevrouw Van de Stadt (docent LO).

Gouden Schoolkantineschaal

Op Het Element vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers op school ook gezond kunnen eten en drinken. Daarom bieden wij in onze schoolkantine dagelijks producten aan die passen binnen de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Het aanbod bestaat uit gezonde broodjes, salades, smoothies, wraps, fruit, groenten, drankjes zonder toegevoegde suikers en koekrepen. Daarnaast beschikken wij over een watertappunt waar leerlingen gratis gekoeld water kunnen tappen.
Afgelopen week zijn wij op beide locaties door de kantinebrigade van Het Voedingscentrum beoordeeld op ons assortiment en uitstraling. Zowel op de Kaliumweg als op de Hooglandseweg voldeden we aan de Richtlijnen en hebben we de Gouden Schoolkantineschaal behaald.

Brugklaskamp

Na twee weken school, de eerste lessen en huiswerk maken, stapten de eerste klassers deze week met hun klasgenoten en mentor(en) op de fiets om 25 km verderop af te stappen voor een driedaags kamp. In een heerlijke omgeving, een mooi en goed verzorgd onderkomen omringd door weilanden en maisvelden was het goed toeven. Verder waren er een heerlijke speelsportweide, klimtoestellen, schommels en chillplekken. Om het agrarische gevoel nog meer te versterken liepen er konijnen, ganzen, kippen en ander klein huisvee rond. Koeien aaien en voeren kon in de aangrenzende stal van de boer. Opmerking van een leerling die voor het eerste een koe aanraakt: “Het voelt best wel raar zo’n lange, stroeve, sterke tong van een koe als die je hand likt.” Leren in de natuur zullen we maar zeggen.

De leerlingen en de begeleiders kunnen terugkijken op drie leerzame en zinvolle dagen. Als je zo intensief met elkaar bezig bent, dan leer je elkaar ook wel kennen. Zowel in positieve zin met de leuke ervaringen, als in negatieve wanneer het even tegenzit. Juist daar tijd en aandacht voor
hebben, zonder dat je last hebt van roosters en afspraken, is een prima manier voor de ontmoeting met elkaar.

Aan het begin van de nacht was het in de slaapkamers van de leerlingen al vrij snel rustig. Dat kan ook niet anders als je de hele dag lekker buiten bent en veel energie stopt in de activiteiten die op het programma stonden. Dan koelt het ‘s avonds ook nog af en is een extra trui en broek geen overbodige luxe om je lichaam warm te houden. Alleen een kampvuur is dan niet voldoende.

Als je aan leerlingen vraagt wat ze het leukste vonden, noemen ze allemaal wel een activiteit op die voor hem/haar de meeste indruk maakte. Het programma met sport/spel, workshops, koekjes bakken, muziekdisco, de avondwandeling, laser gamen, zwemmen in de Zwoer, de mentormomenten en gewoon lekker vrije tijd is een gevarieerd programma. Dat is een compliment aan de kampleiding.


Met een 3-daags kamp beogen we o.a. de band tussen leerlingen onderling en met docenten te versterken en vaardigheden aan te leren buiten de schoolcontext. Elkaar beter leren kennen, groepsvorming en leren samenwerken zijn hiervan belangrijke opbrengsten waarmee we op school in de klas verder kunnen bouwen. Voor nu even bijkomen en lekker uitrusten, terugdenkend aan je eerste kamp op Het Element.

Globaland leerjaar 1

De eerstejaars leerlingen hebben 3 dagen deelgenomen aan het Globaland project, een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld. Voor ons als school is het dé manier om de introductie op de nieuwe school inhoud te geven. Op een interactieve en speelse manier leren de leerlingen elkaar beter kennen!

Het project staat in het teken van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen vormen in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In vier spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren.

Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten verdienen de groepjes zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland. Zo zingen ze een rap of lied, voeren ze een toneelstuk uit of vertellen ze een verhaal door middel van een lego bouwwerk. En dat is best spannend als je je klasgenoten nog niet heel goed kent. Maar leerlingen hebben hierbij mooie voorbeelden laten zien.

Het fictieve geld dat de leerlingen tijdens de praktische opdrachten verdienen, investeren zij in hun land. In vier rondes krijgen ze de kans om alle ministeries te verbeteren én de bevolking tevreden te houden. Er wordt een ranglijst bijgehouden waarop de leerlingen kunnen zien hoe het gaat met hun land.

Globaland stelt zich ten doel scholieren van de onderbouw van de middelbare school bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Naast veel kennis doen leerlingen verschillende competenties op zoals zelfstandig werken in groepen, brainstormen en discussiëren, creatief denken en werken, keuzes maken en reflecteren. Het project bevat alle ingrediënten die nodig zijn om leerlingen te enthousiasmeren: actie, avontuur, teamwork, multimedia, competitie en leuke prijzen.

Op de derde dag is het project feestelijk afgesloten in de kantine met een prijsuitreiking voor de beste groepen. Tussendoor was er ook nog een sportieve uitdaging georganiseerd door de collega’s van Element Actief. Met sport, spel en een gezond hapje aandacht voor de gezonde leefstijl die wij als school graag uitdragen.

Moe maar voldaan en met een eerste cijfer voor het vak Mens & Maatschappij gingen de leerlingen naar huis vol verhalen over de afgelopen dagen.

In ons Element

Wij zijn blij om onze nieuwe pedagogische aanpak aan u te kunnen presenteren!
Projectgroep pedagogisch handelen op Het Element

Start schooljaar 2019-2020

Alle leerlingen hebben aan het eind van vorig schooljaar een brief gekregen over de start van het nieuwe schooljaar.
Daar staat o.a. in dat maandag 2 september en dinsdag 3 september vrije dagen zijn.

Alle klassen beginnen op woensdag 4 september.
Hoe laat je op school moet zijn en wat je gaat doen is te lezen in deze brief:

Overgangsbrief lj 1 voor introductie leerjaar 2

Overgangsbrief lj 2 voor introductie leerjaar 3

Overgangsbrief lj 3 voor introductie leerjaar 4

Hitteplan

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Het Element

Betreft: aanpassing rooster i.v.m. de hitte

Amersfoort, 23 juni 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We zijn in de afrondende fase van het schooljaar en daarmee komt de zomervakantie snel in beeld. Het weer is echter al aan de zomer begonnen en komende week wordt het erg warm.
Het lesrooster kan daardoor worden aangepast.

Hieronder staan de algemene afspraken voor alle locaties. Er kunnen nog wijzigingen komen, ook kunnen per locatie andere afspraken worden gemaakt als dat nodig is.

  • Maandag 24 juni geven wij les volgens rooster. Mocht het te heet worden dan zullen de lessen eerder stoppen.
  • Dinsdag 25 juni gaat de sportdag op de Hooglandseweg door en wordt er op alle locaties lesgegeven tot 12.50 uur.
  • Woensdag 26 juni geven we les tot 12.50 uur.
  • Donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni geven we les volgens rooster en passen we indien nodig het rooster aan.

Het is belangrijk dat u en uw zoon/dochter/pupil het rooster goed in de gaten houden zodat eventuele wijzigingen op tijd worden gezien.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element

Rookvrije school

Roken op het schoolplein is vanaf 2020 verleden tijd. Dat heeft de Tweede Kamer op 2 februari jl. besloten. Dit verbod op roken op het schoolplein komt te staan in de Tabakswet. Dat betekent dat alle schoolpleinen vanaf 1 januari 2020 geheel rookvrij zijn.
Het Element is al actief op het gebied van de Gezonde school. Ook het rookbeleid valt hieronder. Wij vinden het niet wenselijk om middenin een schooljaar (januari 2020) het roken op het schoolterrein te verbieden.
Dit betekent dat Het Element direct na de zomervakantie al een rookvrije school is. Samen met de leerlingenraad en een groepje medewerkers wordt er nagedacht over hoe we deze regel het beste kunnen hanteren. We houden u op de hoogte!

Sterk Techniekonderwijs

28-3-2019, Amersfoort

Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. ondertekent haar plannen 2020 – 2023

Dankzij de goede samenwerking tussen onderwijs en technisch bedrijfsleven heeft regio Amersfoort e.o. prachtige plannen voor Sterk Techniekonderwijs vorm gegeven.

De 5 techniekscholen (Van Lodenstein College, Corlaer College, Het Element, Vakcollege Maarsbergen en Beukenrode onderwijs) in de regio nemen samen met MBO en het bedrijfsleven het initiatief om technisch onderwijs verder te ontwikkelen en af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt. Hiervoor is in de regio Amersfoort de komende 4 jaren € 10 miljoen beschikbaar.

Op woensdag 27 maart 2019 zijn de plannen in aanwezigheid van regionaal onderwijs en bedrijfsleven feestelijk ondertekend op locatie van het Van Lodenstein College in Hoevelaken.

De ondertekening is een feestelijke afsluiting van de gezamenlijke planvorming van afgelopen maanden en het vervolg van goed opgeleide technische vakmensen in de regio.