logo

Group 8 4 Talent!

De vier scholen van het Meridiaan College hebben voor jou een lesprogramma gemaakt! Op vier donderdagmiddagen ben je niet in je eigen klas maar ga je naar een middelbare school waar je, samen met kinderen van andere basisscholen, een lesprogramma volgt. Meer informatie is te vinden in deze flyer.

Het aanbod is alleen voor leerlingen groep 8 van de KPOA-scholen.

Op deze pagina vind je een overzicht van de lesprogramma’s die Het Element aanbiedt. Maak hieronder een keuze uit een lesprogramma dat jij wilt volgen!

Als je het lesprogramma leuk vindt, doe je het volgende:

  • Je leest de informatie.
  • Je kijkt of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Je bespreekt dit met je juf of je meester en met je ouder(s)/verzorger(s).
  • Je meldt je aan via het online aanmeldformulier vóór 9 december 2020.
  • Je krijgt voor 16 december 2020 bericht (per mail) of je toegelaten bent.
  • Group 8 4 talent vindt plaats op 7, 14, 21 en 28 januari 2021 van 14.00 – 15.30 uur.
  • Let op: er is een beperkt aantal plaatsen.

Beslisboom inzake thuisblijven of naar school/werk in coronatijd

Hieronder hebben wij de beslismatrix opgenomen die wij gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan komen in deze coronatijd. Wij verzoeken u deze vragen ook zelf te doorlopen als u hierover twijfelt.

Beslisboom 12 plus – BOinK_AJN_RIVM.pdf

Projectonderwijs Brugklas gestart

Met alle eerstejaars in de aula, met ‘Barbie Girl’ van Aqua door de speakers, zijn de projectlessen voor leerjaar 1 afgetrapt. Iedere donderdag het 5e en 6e uur gaan de leerlingen met een vakoverstijgend project aan de slag.
Met de projecten ‘Plastic’ (mens & natuur en rekenen) en ‘Reizen’ (mens & maatschappij, rekenen en Engels) gaan de leerlingen de leerstof anders tot zich laten komen dan tijdens de reguliere lessen.
De docenten hebben de afgelopen maanden de lessen samen ontwikkeld met bijbehorende theorie en verwerkingsopdrachten. De leerlingen volgen, voor de structuur en duidelijkheid, nu nog de projecten per klas.
Verderop in het jaar hopen we de leerlingen, in het kader van eigentijds onderwijs, een keus te laten maken welk project ze willen kiezen. Net zoals we dat doen met de keus voor leerjaar 1 met de oriëntatie-, dienstverlening-, techniekroute en talenttijd; aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben en bij hen past.
Aan het eind van de eerste periode willen we de opbrengsten van de projecten graag delen met de ouders. Op welke manier, in verband met de coronamaatregelen, dat hoort u nog.

Ouderavonden 14 en 21 september

De ouderavonden op maandag 14 en 21 september 2020 gaan dit jaar gewoon door. Wel zal de opzet van de avond, rekening houdend met de corona-richtlijnen, anders zijn dan voorgaande jaren en zullen we niet in een aula of vol klaslokaal bijeenkomen. Het elkaar ontmoeten en delen van informatie vinden wij van wezenlijk belang voor een goede start van het schooljaar en het volgen van onderwijs van uw zoon/dochter op Het Element.

Onze opzet is als volgt: Wij nodigen per klas maximaal 8 ouders (één per leerling) in 3 blokken uit voor een gesprek met de mentor(en). Dat doen we van 16.30 – 17.30 uur, 18.30 – 19.30 uur en 19.45 – 20.45 uur. Op deze manier kunnen we alle ouders bedienen en de corona-afstand van 1,5 meter afstand waarborgen in een goed geventileerd lokaal.

Een officiële uitnodiging, met specifieke informatie over de avond, ontvangt u nog van de school. De indeling van de groepen ouders voor deze avond gaat via de mentoren. Wellicht heeft u al een verzoek van inschrijven indeling ontvangen wanneer u verwacht wordt.

Introductieprogramma leerjaar 1

Met een gevarieerd introductieprogramma zijn de eerstejaars leerlingen deze week goed gestart. Hoewel ze het op de basisschool al gewend waren, mochten de leerlingen afgelopen woensdag, ook weer in het VO bij elkaar in de klas zitten. Dat was heerlijk. Niet alleen voor de leerlingen, maar zeker ook voor de mentoren en docenten. Eindelijk weer een klas met ‘levend materiaal’ voor je. Daarvoor doen we het toch. Leerlingen helpen en begeleiden op weg naar volwassenheid.

Woensdag een ochtend met ‘opnieuw’ kennis maken, veel informatie, kleding passen voor de beroepsgerichte lessen, aanmelden voor Magister en WIFI, niet onbelangrijk voor het onderwijs en de jeugd. Op de donderdag workshops met Energizers om elkaars namen te leren, samenwerken met een creatieve opdracht, een echte muziek quiz met leerlingen nu al op de dansvloer en een spel met allerlei luister en doe vragen. Leerlingen waren lekker en gezellig bezig. Onderwijl leerden de mentoren en begeleiders de leerlingen beter kennen.

Op vrijdag, in twee groepen, een sportieve afsluiting van de dag. ‘s Morgensvroeg al 80 leerlingen in het nieuwe blauwe Element sport shirt in de aula voor een centrale welkom en instructie. Van daaruit naar ‘allesbal’ op het pannaveldje, taekwondo in de sportzaal, burnergames in de andere sportzaal of estafette-kopieerspel in de aula. Fanatiek, gedisciplineerd en rekening houdend met elkaar, werd de strijd met elkaar aangegaan. Mooi om dit vanaf de zijkant te zien. Als afsluiting (groep 1) of als start (groep2) mochten de leerlingen een gezonde snack (lees: goed gevulde wrap) + flesje water en fruit ophalen, die door de collega’s van HBR en de kantinemedewerkster met zorg opgediend waren. Na deze dag konden alle leerlingen terugkijken op een geslaagde eerste week en genieten van de vrijheid van het weekend. Maandag starten de lessen. Een nieuwe volgende stap en ontdekking van het onderwijs in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de mentoren en docenten gaat ze dit zeker lukken.

We zijn gestart en dat gaat goed!

Beste leerling, ouders en verzorgers,

Even een korte terugkoppeling omtrent de opstart van de school.

Het was fijn om jullie weer op school te zien. Het was voor ons spannend om te kijken of we de goede oplossingen hadden bedacht voor de route en ons onderwijs. We kunnen concluderen dat wij erg tevreden zijn over de manier waarop we de twee afgelopen dagen de school hebben geopend en hoe de leerlingen zich aan de regels en afspraken hielden.  

We realiseren ons dat we ook veel van jullie vragen, maar bedanken je voor je flexibiliteit en betrokkenheid. Mocht je nog tips voor ons hebben, schroom dan niet contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element

Kaliumweg 2 (dinsdag en donderdag)
033-4602600 
Hooglandseweg Noord 55 (woensdag en vrijdag)
033-4728203

2 juni weer naar school

Beste leerling,
Op 2 juni mogen de scholen weer open. Wij zijn blij dat we jullie eindelijk weer op school kunnen ontmoeten! Na een lange tijd van afstandsonderwijs is het goed om elkaar weer te zien. Om je de tijd te geven even te wennen aan deze nieuwe situatie start je de eerste les op dinsdag met je mentor. Online voor diegene die thuis zijn en de overige leerlingen in de klas.
Via de nieuwsbrief en sociale-media hebben we jullie al wat informatie gegeven over de opening van de school. In dit bericht zal ik jullie verder informeren. Ik werk per punt zodat je een duidelijk overzicht hebt.

Groepsindeling en vast lokaal
De klas wordt gesplitst op alfabetische volgorde. In afstemming met de mentoren is er nog gekeken naar broertjes en zusje over verschillende jaren/klassen. Zij gaan gelijktijdig naar school. De leerlingen worden uiterlijk vrijdag 29 mei geïnformeerd via de mentor in welke groep (A of B) zij zitten. In Magister is iedere dag vermeld wie er aanwezig moet zijn op school en wie er online via Teams de lessen moet volgen. Je hebt een vast lokaal, je reist niet door het gebouw, maar de docenten komen langs de klassen voor de les.

Lesdagen, rooster en fietsen
De verschillende groepen krijgen om de dag les. We geven vier uur per dag les en afhankelijk van het rooster start je om 8.30 uur of 9.30 uur. De lesdag is van 8.30 uur – 12.50 uur. Als je ziek bent of om een andere reden de lessen niet fysiek of online kunt volgen, dien je op de normale manier door je ouders/verzorgers afgemeld te worden.
Je bent om 8.15 uur welkom op school. Als je later dan 8.30 uur start, word je maximaal 5 minuten voor aanvang van de les verwacht. (Kom dus niet te vroeg!)
Als je binnen 8 km van school woont ben je verplicht om met de fiets te komen. Dit is een maatregel vanuit de overheid. Voor leerlingen buiten de 8 km is er het verzoek om ook op de fiets te komen. Mocht je echt geen vervoer hebben dan dien je dit door te hebben gegeven aan je mentor.

Aankomst, plein en doorloop
Per leerjaar is er een aparte fietsenstalling. Je dient je fiets op voldoende afstand van elkaar te stallen, de conciërges helpen je hierbij. Na het stallen van je fiets ga je onmiddellijk, met 1,5 m afstand tot een andere leerling, naar je lokaal. Op de Kaliumweg gebruiken we 6 ingangen en op de Hooglandseweg 2. Hieronder staat aangegeven welke.

Kaliumweg Ingang
1A (les in 1.05) en 1C (les in 1.09)
Nooduitgang docentengarderobe (aan Kaliumwegzijde)
1B (les in 0.33) en 1D (les in 1.17)
Nooduitgang witte villa (in aanrijroute naar het schoolplein)
2DP (les in 0.27) en 2TN (les in 0.25)
Nooduitgang ICT (in aanrijroute naar het schoolplein)
2EO (les in 0.39; mediatheek)
Leerlingeningang en via gang langs administratie
2ZW (les in 2.01), 3MZ (les in 2.04) en 3ZS (les in 2.05)
Leerlingeningang en via trap in hal naar boven
3TN (les in 0.08)
Nooddeur van lokaal 008 (aan de Chromiumweg)
3DP (les in 1.11) en 3EM (les in 1.15)
Nooduitgang grijze deur (in aanrijroute naar het schoolplein)

Hooglandseweg Ingang
Leerjaar 1 en 2 Entree leerlingen
Leerjaar 3 Entree medewerkers/parkeerplaats

Je docent is al aanwezig in het lokaal. Je blijft dus niet, hoe begrijpelijk ook, wachten op het plein op een vriendje of vriendinnetje. Op de grond in het gebouw is de looproute aangegeven. Je dient 1,5 m afstand te houden en de
eenrichtingsroute te volgen.

In de klas
Je komt met boekentas en jas in de klas. Je hangt je jas over je stoel en houdt je telefoon in je tas. Je wast je handen en gaat zitten op de aangewezen plek.
Online ben je op tijd aanwezig in de les en gelden de digitale regels van de afgelopen weken. De docenten geven tegelijk les aan de leerlingen thuis en in de klas.

Praktijklessen
Voor leerjaar 1 vinden de lessen in de laatste periode in samengestelde klassen van de twee locaties plaats. Het fysiek lesgeven hieraan is op dit moment dus onuitvoerbaar. Jullie krijgen daarom 2 uur digitaal les in de week op maandagochtend het eerste en tweede uur.
Leerjaar 2 krijgt 3 lessen ingeroosterd. Per 2 weken hebben de leerlingen dan 3 uur praktijklessen.
Leerjaar 3 krijgt na het vierde uur en soms vanaf het vierde uur haar praktijklessen. Dit is afgestemd met de profielen en verschilt qua omvang in uren.
In het praktijklokaal zijn weer andere regels dan in het theorielokaal. De docent neemt dit met je door tijdens de eerste lessen.

Kluisjes
Je mag geen gebruik maken van je kluisje. Tijdens je eerste schooldag mag je je spullen uit je kluisje halen onder begeleiding van een conciërge die je komt ophalen. Neem je kluissleutel je eerste lesdag dus mee!

Pauzes
De kleine pauze houden we in het lokaal. De docent is aanwezig en halverwege de pauze wisselen de docenten. Je moet je eigen eten en drinken meenemen! Als je dat vergeet, heb je pech, want de kantine is niet open en je mag het lokaal niet uit.

Gym
Leerjaar 1 heeft gymles. Je dient op die dag passende kleding (sportief) en sportschoenen te dragen.

Einde lesdag
Aan het einde van de lesdag maak je je tafel schoon en verlaat je via de looproute het gebouw. Je pakt je fiets en gaat naar huis. Je mag niet blijven hangen met je vriendjes en vriendinnetjes om de lesdag door te spreken.

Om je een indruk te geven van de school hebben we filmpjes gemaakt. Hierbij de link naar de YouTube pagina’s:
Voor de Kaliumwegleerlingen: https://youtu.be/3j-K6hb6Tuc
Voor de Hooglandsewegleerlingen: https://youtu.be/QgptF8gx3Lsv

We hopen je gezond en wel op 2 of 3 juni weer te ontmoeten!

Op weg naar nieuwbouw!

Op het geveldoek aan het gebouw op de Hooglandseweg is de voorkant van de nieuwe school te zien. Een compleet nieuw VMBO gebouw om medio 2023 te betrekken. De eerste 3D impressies zijn al van de tekentafel en dat ziet er veelbelovend uit. We zullen ouders en leerlingen via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de vorderingen van het traject. Nu alvast het vooraanzicht van het nieuwe Element gebouw.

Onderwijs op afstand

Dit is alweer de 5de week dat we door leren op afstand, als gevolg van de Corona crisis, ons onderwijs aanbieden aan onze leerlingen.
Twee weken hebben we gewerkt met opdrachten via Magister en vanaf de 3de week ondersteunen we dit voor leerlingen via Teams om te chatten en vragen te stellen, les te volgen of uitleg te ontvangen van de docent.
De mentoren hebben iedere week minimaal 2x contact met de leerlingen om de voortgang van het leerproces te volgen.
We hebben bijna 200 laptops uitgedeeld aan leerlingen die thuis niet over een device beschikken. Hierdoor kunnen ook deze leerlingen het onderwijs volgen, de opdrachten maken en in contact blijven met klasgenoten, docenten en de mentor.
In het begin was het onwennig, nieuw en moesten leerlingen en medewerkers van de school hun ‘digitale’ weg vinden.
Leerlingen zijn nu serieus en goed aan het werk. De vele complimenten die we van ouders mogen ontvangen voor de manier waarop we dit doen versterkt ons in het gevoel dat we goed bezig zijn.
Inmiddels zijn we ook gestart met een klas op school waar leerlingen de lessen kunnen volgen en opdrachten kunnen maken omdat ze gebaat zijn bij structuur en rust om dit te doen.

Keuze profiel leerjaar 1

Maandag 9 januari organiseerde Het Element een voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders van leerjaar 1. De avond stond in het teken van de profielkeuze voor leerjaar 2 en het vervolg van de schoolloopbaan. Uniek was deze avond ook omdat ouders en leerlingen van beide locaties van Het Element aanwezig waren. Leerlingen van leerjaar 2 krijgen volgend jaar allemaal les op de Hooglandsweg-Noord. Kennismaken met elkaar, het gebouw en de docenten was de meerwaarde van deze avond.

Na de gezamenlijke start in een bomvolle aula werden leerlingen en ouders in een carrouselmodel geïnformeerd over de mogelijkheden van de diverse profielen. De leerlingen hadden als voorbereiding al een huswerkopdracht gemaakt en aan het eind van de avond mochten ze samen met ouders nog een vragenlijst n.a.v. de avond invullen. Alles om ervoor te zorgen dat de leerlingen een juiste weloverwogen keus maken.

We kijken terug op een geslaagde avond. Voor diegene die niet aanwezig konden zijn, of nogmaals de presentaties willen nalezen, kun je op onderstaande profielen klikken.

Horeca, Bakkerij en Recreatie
Zorg en Welzijn
Bouw, Wonen en Interieur
Produceren, Installeren en Energie  
Mobiliteit en Transport
Dienstverlening en Producten (Sport en Creative)
Economie en Ondernemen