logo

Verlof aanvragen

Download hier het formulier dat is bestemd voor het aanvragen van verlof voor leerlingen door ouders en verzorgers.
Het formulier dient minstens één week van tevoren bij de betreffende afdelingsleider te worden ingediend.

Er zijn wettelijke regels voor het aanvragen van verlof, die uitgebreid zijn geformuleerd op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/

Enkele voorbeelden van bijzonder verlof kunnen zijn: een religieuze verplichting, een huwelijk of een uitvaart.
Vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om zijn aan zeer strikte voorwaarden gebonden en zijn in principe niet toegestaan. Ook hier vindt u informatie over op de website van de Rijksoverheid.
U kunt natuurlijk ook altijd de gemeentelijke dienst Leerplicht van uw gemeente raadplegen.

  Download

formulier verlofaanvraag leerlingen  (Microsoft Word document)

formulier verlofaanvraag leerlingen  (pdf)