logo

Verlof aanvragen

Download hier het formulier dat is bestemd voor het aanvragen van verlof voor leerlingen door ouders en verzorgers.
Het formulier dient minstens één week van tevoren bij de betreffende afdelingsleider te worden ingediend.

Er zijn wettelijke regels voor het aanvragen van verlof, die uitgebreid zijn geformuleerd op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/

Enkele voorbeelden van bijzonder verlof kunnen zijn: een religieuze verplichting, een huwelijk of een uitvaart.
Vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om zijn aan zeer strikte voorwaarden gebonden en zijn in principe niet toegestaan. Ook hier vindt u informatie over op de website van de Rijksoverheid.
U kunt natuurlijk ook altijd de gemeentelijke dienst Leerplicht van uw gemeente raadplegen.

Geoorloofde en ongeoorloofde absenties

Regelmatig worden leerlingen absent gemeld voor afspraken buiten school, die onder schooltijd plaatsvinden. Wij maken hierbij, op basis van de wet op de leerplicht, onderscheid tussen geoorloofde en ongeoorloofde absenties. Tegenwoordig signaleren wij weer een groot aantal ongeoorloofde absenties. Bij te veel van dergelijke absenties (en ook in situaties van geoorloofde absenties waarbij wij twijfels hebben) zijn wij verplicht de afdeling leerplicht van de gemeente in te schakelen. Om te voorkomen dat u ongewild met leerplicht geconfronteerd wordt, is het zinvol te weten welke soort absenties onder geoorloofd en welke onder ongeoorloofd verzuim vallen. Een algemene stelregel is dat voor afspraken waarvoor werkgevers over het algemeen geen verlof geven, een leerling ook geen verlof kan krijgen. Hieronder hebben wij de meest voorkomende redenen van verzuim vermeld en aangegeven in welke categorie die vallen.

 

Voorbeelden van geoorloofd verzuim

►  Ziekte

►  Uitvaart

►  Bezoek aan arts, fysiotherapeut, orthodontist enz * 

►  Bezoek aan andere school of vervolgopleiding*

►  Redenen waarvoor vooraf verlof aangevraagd is en toegekend is door een afdelingsleider (extra vakantie, bruiloften, afleggen rij-examen)

Voorbeelden van ongeoorloofd verzuim

► Bezoek aan gemeentehuis, consulaten e.d. voor legitimatiebewijzen en reisbescheiden enz.

► Bezoek aan opticien/brillenzaak

► Tolken voor familieleden bij afspraken

► Meer dan 4x te laat komen (per schooljaar) door overmacht (lekke band, file, broertje/zusje eerst naar school enz.)

* = N.B: Dit zijn bij een (school)examen geen geoorloofde absenties

  Download

formulier verlofaanvraag leerlingen  (Microsoft Word document)

formulier verlofaanvraag leerlingen  (pdf)