logo

nieuws van het element

Toets 0 Voortgezet Onderwijs

dinsdag 6 oktober 2020 Geen categorie

Dit jaar zijn er ruim 160 leerlingen in de brugklas ingestroomd. Een spannend moment voor leerlingen en ouders, maar ook voor de school!
Om meer zicht te krijgen op het beginniveau van de leerlingen, gaan we de vernieuwde Toets 0 van Cito inzetten. Deze toets meet de kernvaardigheden Nederlands, Engels en rekenen-wiskunde.
Het is een beginmeting voor het volgen van de leerlingen op Het Element. De school krijgt inzicht in de algemene beheersing van de kernvaardigheden en ziet wat de sterke en zwakke punten van de leerlingen zijn.
De resultaten nemen we mee in de leerlingbesprekingen en zijn één van de indicatoren voor het bepalen van de leerweg verderop in hun loopbaan op school.
Een vervolgtoets wordt in het 2e leerjaar afgenomen. In de week van 12 t/m 15 oktober tijdens twee lessen in de ochtend (de andere lessen gaan volgens rooster gewoon door) nemen we de toets af. Een taak kan binnen 60 minuten gemaakt worden. Dyslectische leerlingen en leerlingen met faciliteiten krijgen een digitale toets en extra tijd. In een e-mail zijn ouders apart geïnformeerd met hierin ook opgenomen wat de leerlingen mee moeten nemen.

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom. Deze is ook te vinden op onze website bij: Index-aanmelden leerjaar 2 en 3. Alle leerlingen mogen zich welkom voelen bij ons op school. Helaas kunnen we niet […]

Lees verder

Ronald Koeman geeft advies voor keus VO

Trots waren we er op dat Ronald Koeman, nu voetbaltrainer van Barcelona, afgelopen maandag geïnterviewd werd tijdens Het Element Live. Ferry Hendrikse, mentor klas 1 en docent Nederlands, ging in gesprek met hem. Hoe heeft hijzelf de overstap ervaren van de basisschool naar het voorgezet onderwijs? Wat moet je doen om je doel te bereiken? […]

Lees verder