logo

Remedial teaching

Taal speelt een belangrijke rol bij alle vakken. Of het nu het vak Nederlands is of Mens en Maatschappij, de opdrachten moet je kunnen lezen en begrijpen en de lesstof kunnen verwerken. Het is de taak van Het Element om ervoor te zorgen eventuele problemen op taalgebied waar mogelijk worden ondervangen of verminderd, zodat de leerling het onderwijs kan volgen op het niveau dat aansluit bij zijn of haar capaciteiten.

Onze remedial teachers bieden extra hulp aan leerlingen die moeite hebben met spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Zij begeleiden de leerlingen voor een periode van 10 weken, zoveel mogelijk onder schooltijd. Er wordt o.a gewerkt met het programma Muiswerk en het digitale lesmateriaal van de diverse methodes. Verder werken we met het aanleren van leerstrategieën en leren de leerlingen plannen en organiseren. Soms bespreken we toetsen en bereiden herkansingen voor. Na evaluatie bekijken de remedial teachers of het nodig is om de leerling nog een periode extra te ondersteunen.