logo

College’s van Bestuur

Het Element is een samenwerkingsschool die valt onder twee besturen:
het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep.

Voor informatie over, of vragen aan het bestuur kunt u terecht op de respectievelijke websites.

Meridiaan College:
https://meridiaan-college.nl/

Meerwegen scholengroep:
https://www.meerwegen.nl/