logo

College van Bestuur

Het Element valt onder het Meridiaan College. Het bevoegd gezag van het Meridiaan College wordt gevormd door het College van Bestuur. Dit bestaat uit:

  • Dhr. A.G. Popma (Geert), voorzitter

Daarnaast kent het Meridiaan College een Raad van Toezicht.

  • Mevrouw A.F. Inden – van Dijck is hiervan de voorzitter.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Centraal Bureau. Dit bureau is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen over nota’s en verzekeringen.
Voor alle overige administratieve zaken kunt u contact opnemen met de administratie van Het Element.

Het correspondentieadres van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en het Centraal Bureau is:
Stichting Meridiaan College
Postbus 637
3800 AP Amersfoort
Telefoon: 033 4613253
E-mail: info@meridiaan-college.nl