logo

Dyscalculie

Rekenen neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Aan het einde van hun schoolcarrière moeten alle leerlingen in het vmbo minimaal het 2F-niveau behalen.

Wanneer leerlingen veel moeite hebben met rekenen, maken we gebruik van het protocol voor dyscalculie. Hierin staan verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om een aangepaste rekentoets af te nemen.

Wanneer u twijfelt of uw kind misschien dyscalculie heeft, kunt u in overleg met de mentor van uw kind een onderzoek aanvragen bij de orthopedagoog. Hij kan dan vaststellen of uw kind dyscalculie heeft.

Wilt u meer weten over het dyscalculie protocol? Neemt u dan contact op met onze zorgcoördinator, de heer Theben Terville.

 

U kunt hier het dyscalculieprotocol van Het Element downloaden.