logo

MBO

Na het vmbo stromen de meeste leerlingen door naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Leerlingen die met een basisberoepsgericht diploma (BL) de school verlaten, stromen door naar niveau 1 of 2 van het mbo. Leerlingen met een kaderberoepsgericht (KL) of gemengd diploma (GL) stromen door naar niveau 3 of 4 van het mbo. Omdat de leerlingen op Het Element al in klas 3 praktijkexamen doen, kunnen zij in klas 4 van het vmbo al lessen volgen op het mbo. Zo zorgen we voor een naadloze aansluiting van met vmbo op het mbo.

Hiervoor hebben wij werkafspraken gemaakt met de lokale Roc’s: MBO Amersfoort en ROC Midden Nederland. Daarbij is niet één bepaald ROC de voorkeurspartner van een bepaalde school en wordt telkens gekeken welke opleidingen het beste op elkaar aansluiten. Samen streven we er naar om iedere leerling een goede voorbereiding te geven op hun beroepskeuze, of zelfs samen met het mbo vakkundige beroepsbeoefenaars op te leiden met perspectief op de arbeidsmarkt.

De werkafspraken die we hebben gemaakt gaan onder andere over het minimumniveau van algemene vaardigheden, maar ook over het afstemmen van onze onderwijsprogramma’s. Zo zorgen we dat deze goed overlappen en voorkomen we hiaten bij de doorstroming naar het mbo.