logo

ICT

Als het past binnen de les, mogen leerlingen onder begeleiding van de docenten internetten in het lokaal waar zij les hebben. Fun-internetten is niet toegestaan. Leerlingen die thuis geen beschikking hebben over internet, kunnen in overleg met de docent een afspraak maken om gebruik te maken van de faciliteiten in de Bibliotheek/Mediatheek op school.

Om op hun eigen telefoon gebruik te kunnen maken van internet ontvangen de leerlingen een inlogcode voor het wifi-netwerk. Deze blijft hun hele schoolperiode actief.