logo

Lessen

De school start alle dagen om 8.30 uur. De laatste les eindigt om 16.30 (7e lesuur), m.u.v. de dinsdag. Dan is het laatste lesuur om 14.15 uur (5e lesuur). Leerlingen moeten wel altijd tot en met les 7 (16.30 uur) beschikbaar te zijn voor schoolwerk. Bijvoorbeeld voor inhaalwerk, een (mentor)gesprek of voor het geval er een roosterwijziging is. Zij kunnen voor 16:30 uur dus niet werken in een bijbaantje of gaan sporten.

 In het lesrooster worden lessen, lokalen en lestijden voor leerlingen en docenten vastgelegd. Ieder jaar maken portfolioweken, schoolonderzoeken, excursies, examens en werkweken ingrijpende wijzigingen noodzakelijk. Daarvan wordt zo tijdig mogelijk melding gemaakt in de nieuwsbrief.

Het lesrooster is in te zien via de link Roosterwijzigingenop de website. Ook de incidentele roosterwijzigingen worden daar vermeld. Kijk dus voor het meest recente rooster niet in Magister, maar op de website!