logo

Bijzondere activiteiten

Naast de lessen zijn er op Het Element veel andere activiteiten. Bijvoorbeeld een project of kamp om elkaar beter te leren kennen. Zoals in klas 1. Dan beginnen we het schooljaar niet meteen met lessen, maar organiseren we eerst een introductiedag. Op deze dag heten we de nieuwe leerlingen van harte welkom en vertellen we hen alles over de gang van zaken op school.
Twee keer per jaar organiseren we een groot schoolfeest en we besteden extra aandacht aan Kerst.

Portfolioweek
Iedere tiende schoolweek is portfolioweek. In deze week zijn de portfoliogesprekken, werken onze leerlingen aan project of activiteit en gaan we op stap. We organiseren dan bijvoorbeeld een winterdag, een bezoek aan een toneelstuk, een afsluitende mentoractiviteit of een uitstapje naar een stad.
Ook zijn er in de portfolioweken de bedrijfsbezoeken. Deze zijn heel belangrijk voor het loopbaanleren en om je te helpen bij je latere MBO -en beroepskeuze.