logo

Financiën

Financiële verantwoordelijkheid

Of een leerling nu meerderjarig is of niet, Het Element blijft de ouder(s)/verzorger(s) altijd aanspreken op financiële zaken. De wet bepaalt immers dat ouders of verzorgers financieel verantwoordelijk blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20 jaar voor wat betreft de kosten van levensonderhoud en studie.

 

Ouderbijdrage

Alle geldelijke bijdragen die de school aan de ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. Dit is een vrijwillige bijdrage, wat betekent dat de toelating tot de school, het onderwijs of examens niet afhankelijk is van de ouderbijdrage.
Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. Bijvoorbeeld leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering. De overheid vergoedt deze activiteiten niet en de school en de medezeggenschapsraad vindt dit soort zaken wel heel belangrijk.