logo

IPPOO: Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders

SWV de Eem (PO) en SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders met het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (het IPPOO).
Hier kunnen ouders met al hun vragen over passend onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden.


Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties.


Bereikbaarheid: 033 3030488 of ippoo@swveemland.nl
Na telefonisch contact is een afspraak te maken voor de maandagmiddag of vrijdagochtend.


Adres: Burg de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden.


Het IPPOO is gesloten tijdens schoolvakanties.