logo

Leerlingenraad

Op Het Element vinden wij het belangrijk dat leerlingen inspraak hebben. Daarom hebben wij een leerlingenraad. Zij vertegenwoordigt de stem van alle leerlingen bij de directie van de school en mag meepraten over de schoolregels en het te voeren beleid op de school. Daarnaast is de leerlingenraad één van de organisatoren van de schoolfeesten op de verschillende locaties.

Handige links:

Medezeggenschapsraad