logo

Begeleidingsbureau

Het begeleidingsbureau

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen zorg en onderwijs op maat aan te bieden. In de school zijn 3 afdelingen, bestaande uit een afdelingsleider, mentoren en docenten. Het team organiseert de onderwijskundige zaken. Als ondersteuning in de uitvoering van die hulp kunnen we op Het Element gebruik maken van het begeleidingsbureau. Dat is een team van deskundigen (zorgcoördinator, dyslexiecoach, leerlingbegeleider en orthopedagoog) met veel kennis op het gebied van de leerlingenbegeleiding. Door de persoonlijke begeleiding kunnen onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

In de praktijk blijkt dat er leerlingen zijn, die wél regulier vmbo-onderwijs kunnen volgen, maar die daarbij behoefte hebben aan een zorgvuldige en persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Die begeleiding kan pas dán gegeven worden als de leerling getest is door de PCL (Permanente Commissie Leerlingzorg) en een officiële beschikking/lwoo-indicatie heeft gekregen van het Samenwerkingsverband Eemland (SWV).

Voor leerlingen met een dergelijke-indicatie worden door het begeleidingsbureau handelingsplannen geschreven. Hierin staat beschreven hoe de leerling te begeleiden om bij deze leerling een zo optimaal mogelijk rendement naar boven te halen. Dit plan wordt met leerling, ouders en docenten besproken. Als het nodig is, ontvangen leerlingen aan de hand van dit handelingsplan kortstondige of langdurige hulp voor een bepaald vak. Dit noemen we remediale hulp. Ouders moeten hiervoor hun toestemming geven. Daarnaast kunnen leerlingen ook extra ondersteuning krijgen om hun sociale en motorische vaardigheden te ontwikkelen. Denk hierbij bijv. aan een faalangstreductietraining.