logo

Dyslexie

Als docenten aanlopen tegen hardnekkige lees-en spellingproblemen van hun leerling, dan kunnen zij zich afvragen of deze leerling misschien dyslexie heeft. Hij of zij kan dit dan via de mentor bespreken tijdens de leerlingbespreking, zodat de dyslexiecoach kan worden ingeschakeld voor een screeningsonderzoek.  Als vervolgens uit de screening blijkt dat nader dyslexieonderzoek gewenst is, wordt de orthopedagoog van Het Element ingeschakeld, die een uitgebreid onderzoek naar mogelijke dyslexie kan uitvoeren.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een leerling al een dyslexieverklaring heeft wanneer hij/zij bij ons op school komt, of dat ouders zich afvragen of hun kind dyslexie heeft.

 

Dyslexiecoach

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen hun hele schoolloopbaan terecht bij de dyslexiecoach. Hij/zij is ook het aanspreekpunt voor ouders, mentoren  en vakdocenten.

De dyslexiecoach leert de leerling om zijn/haar problemen zo veel mogelijk zelf op de te lossen.

Hij/zij gaat het gesprek aan en laat de leerling nadenken over de belemmeringen die hij/zij ondervindt. Samen bedenken ze realistische oplossingen, bijvoorbeeld extra uitleg of tijd , een aangepaste toetsvorm, het gebruik van een laptop en/of het programma Kurzweil.

De dyslexiecoach verzorgt ook een dyslexiekaart of faciliteitenkaart voor de leerling met een dyslexieverklaring. Hierin staat de rechten en plichten volgens het dyslexieprotocol voortgezet onderwijs omschreven. De coach steunt de leerling en verzorgd de faciliteiten die nodig zijn. Hij/zij neemt dan contact op met de betreffende docent.

Wilt u meer weten over het dyslexie protocol? Neemt u dan contact op met onze zorgcoördinator, de heer Theben Terville.

U kunt hier het dylexieprotocol van Het Element downloaden.