logo

Gedragsregels

 

Op Het Element gelden schoolregels die door iedereen moeten worden nageleefd. Zo zorgen we samen voor een veilige leer- en leefomgeving. Dit zijn onze leefregels:

 

1 Wij hebben respect voor een ander, daarom houden we rekening met elkaar.

2 Concentreer je op het leren.

3 Doe mee aan een veilige school en omgeving.

4 Een schone school werkt beter.

5 Fatsoenlijk omgaan met de spullen van anderen.

6 Fietsen en brommers/scooters worden op de juiste plek in de fietsenstalling geplaatst.

7 Na schooltijd ben je vrij en blijf je niet op school ‘hangen’.

8 Mobiele telefoons mogen alleen gebruikt worden als de docent dit aangeeft.

 

Wanneer leerlingen de schoolregels overtreden heeft dit gevolgen; bijvoorbeeld een gesprek met ouder(s)/verzorger(s), verwijdering uit de les, maar ook schorsing of definitieve verwijdering van school. In het leerlingenstatuut staat dit uitgebreid omschreven.