logo

Aanmelden brugklas 2022-2023

Aanmelding brugklas voor het schooljaar 2022-2023 op Het Element

Onze plaatsingsprocedure 

Het Element krijgt een nieuw schoolgebouw. De locatie op de Kaliumweg is dicht, zodat er nieuwbouw kan komen. In mei 2023 is het nieuwe gebouw klaar. Volgend schooljaar stromen alle leerlingen klas 1 in op de locatie Hooglandseweg-Noord en ze gaan hier maximaal 2 jaar naar toe. In het school jaar 2023-2024 gaan ze naar de nieuwe school. Wij bieden de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg aan en in totaal zeven profielen.

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft te maken met een maximum aantal groepen dat zij kan plaatsen. U kunt dit ook lezen op de site: www.vanbasisnaarbrug.nl.  

Het Element heeft plaats voor 10 klassen op de Hooglandseweg Noord. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven.  De afgelopen jaren was er voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

Om alles goed te laten verlopen hanteren we de volgende uitgangspunten: 

  • Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar.
  • We kiezen voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen net als voorgaande jaren.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting en de aanmeldprocedure.  

Vanuit het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep wordt er geen plaatsingsgarantie gegeven.
Als u vragen heeft over deze informatie, kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van de brugklas, de heer J. Prenger (jprenger@hetelement.eu)

Klik hier voor een uitgebreide toelichting en de aanmeldprocedure.