logo

Zorg Advies Team

Onze school heeft een zorgadviesteam dat 6 keer per jaar bijeenkomt. In het ZAT wordt overlegd over leerlingen die extra hulp nodig hebben. Het gaat dan om problemen die niet door de leerlingbegeleiding op school opgelost kunnen worden.

Het ZAT bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van SOVEE
  • de leerplichtambtenaar van de gemeente Amersfoort
  • vertegenwoordigers van de jeugdhulpverlening (Bureau Jeugdzorg &Beweging 3.0)
  • een vertegenwoordiger van de GGD
  • een vertegenwoordiger van de Medische Opvang Asielzoekers (MOA)
  • de steunpuntcoördinator van de gemeente Amersfoort
  • vertegenwoordigers van onze school (afdelingsleider en leerlingbegeleider)