logo

Rekenen

Als je op het Taalcentrum begint moet je een rekentoets maken.
Zo kunnen we zien of je al goed kan rekenen, of dat je nog rekenlessen moet krijgen.

Route 2/3

(voorbereiding op vmbo/havo/vwo)

Er zijn 3 rekenniveau’s:

  • 1F (eind basisschool)
    voor dit niveau gebruiken we op school Ambrasoft (www.ambrasoft.nl) en ffLerenRekenen (www.fflerenrekenen.nl)
  • 2F (eind vmbo)
    we werken hier met de methode ffLerenRekenen
  • 3F (havo/vwo en mbo4)
    ook voor dit niveau gebruiken we ffLerenRekenen

Route 1

(voorbereiding op Praktijk Onderwijs of MBO-1)

Hier wordt gebruik gemaakt van de methode Gynzy