logo

Schoolregels

Lessen
Je bent verplicht alle lessen te volgen.
Als je ziek bent, bellen je ouders/verzorgers tussen 8.00-8.30 uur naar school.
Als je zelfstandig woont bel je zelf. Het telefoonnummer is: 033-4620072
Afspraken (arts, tandarts, ziekenhuis, advocaat enz) meld je van tevoren.
Probeer zoveel mogelijk je afspraken na schooltijd te maken!

Te laat komen
Als je te laat komt meld je je bij de conciërge. Met een ’te laat briefje’ mag je in de les.
De verloren tijd moet je op dezelfde dag inhalen.
Tussen 1 en 15 minuten te laat: 15 minuten nablijven
Tussen 15 en 30 minuten te laat: 30 minuten nablijven
Tussen 30 en 50 minuten te laat: 50 minuten nablijven

Pauze
Tijdens de pauzes ben je op het schoolplein óf in de kantine. Niet in de gangen!
Je mag niet in het fietsenhok ‘hangen’, dit om vernielingen aan fietsen te voorkomen.
Vanwege het verkeer in de straat mag je niet van het schoolplein af.

Het voorkomen van diefstal
Laat geen dure dingen in je jas zitten (gebruik een kluisje).
Zet je fiets altijd op slot.
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.

Als je iets kapot maakt
Als je iets kapot maakt in de school, dan geef je dit door aan de afdelingsleider.
Het kan dan gemaakt worden. Je zult wel de rekening moeten betalen.

Huiswerk
In je agenda (kan ook digitaal op mobiel of in de Cloud) noteer je het huiswerk op.
Thuis weet je dan wat je moet doen.

Mobiele telefoon
Het is verboden om deze apparaten in de klas te gebruiken.
Voordat je de klas binnenkomt zet je ze uit en berg je ze op in je kluisje.
Je mag je mobiel alleen buiten de lestijden en in pauzes in de kantine gebruiken.
Zien we je toch met een mobieltje in de school, dan moet je hem inleveren en krijg je hem aan het eind van de dag terug.

Roken
Op school mag niet gerookt worden. Vanaf nu ook niet meer op het schoolplein!

Vuurwerk
Vanwege het gevaar voor medeleerlingen is het bij zich hebben van vuurwerk verboden.
Als je je niet aan deze regel houdt, zal aangifte bij de politie volgen, waarna Bureau Halt voor de afwikkeling zorg draagt.

Drugs / messen etc.
Om een goed leefklimaat binnen de school te waarborgen, kan het in bezit hebben van drugs, wapens (bij de wet verboden) e.d. onvoorwaardelijke verwijdering van school tot gevolg hebben!

Na de les
Wanneer de lessen afgelopen zijn blijf je niet op school rondhangen, maar ga je naar huis.

Aanvullende regels
Er is nog een aantal aanvullende gedragsregels.
Deze regels worden door de mentor besproken.