logo

Schoolgids

In het onderwijs is het een goed gebruik ouders en leerlingen een gids aan te bieden waarmee ze door het schooljaar kunnen trekken.

De schoolgids geeft u een uitgebreid beeld van de school. Het geeft u ook een beeld van de wet- en regelgeving.

In het plan ziet u samengevat wat de inhoud is van het onderwijs en de toekomstvisie.

Download

 

Schoolgids Taalcentrum 2

Plan Taalcentrum 2 (aanvulling op de schoolgids)

Oekraïense versie van het Plan Taalcentrum 2: Шкільний посібник Української школи 2022

Bijlagen bij het Plan Taalcentrum 2