logo

Wiskunde

Bij wiskunde werk je in boeken die speciaal voor buitenlandse leerlingen zijn gemaakt. De methode is voor een groot deel door ons zelf ontwikkeld.
Je werkt in je eigen tempo. Leerlingen die in hun eigen land al veel wiskunde hebben geleerd, kunnen sneller werken dan leerlingen die nog geen wiskunde hebben gehad.
Ook in de wiskundelessen is het leren van de Nederlandse taal erg belangrijk. Als je na het Taalcentrum naar een Nederlandse school gaat, zijn je wiskundeboeken in het Nederlands.

Daarom is er veel aandacht voor het leren van woorden die je later op een andere school in de wiskundeles nodig hebt.

Wiskunde maak je niet alleen in een boek, maar bijna elke les moet je ook oefeningen op de computer maken.