logo

Privacy

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders.

Dat deden wij al, maar door de nieuwe wet die vanaf 25 mei geldt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn de regels op het gebied van privacy strenger geworden. Dat zult u ook merken o.a. doordat wij vaker toestemming zullen vragen voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal of het publiceren van bepaalde informatie.

Wij proberen de belasting voor u zo minimaal mogelijk te maken. Aan het begin van elk schooljaar kunt u online aangeven waar u toestemming voor geeft.

Als u meer wilt weten over ons privacybeleid, kijk dan hier: http://www.meerwegen.nl/privacy