logo

Verhuizing

Gaat u verhuizen naar een andere woonplaats?
Geef tijdig de nieuwe gegevens door aan de mentor of de afdelingsleider van het Taalcentrum 2.
U geeft door wanneer de laatste dag op school is en naar welke school uw zoon/dochter gaat in de nieuwe woonplaats.
Wij zorgen dan voor een goede overdracht van de gegevens.
Gaat u verhuizen maar blijft uw zoon/dochter op het Taalcentrum 2? Geef dan uw nieuwe adres door aan school.