logo

Uitstroom

Na 1½ tot 2 jaar Taalcentrum wordt een leerling geplaatst in het regulier Voortgezet Onderwijs of in het Mbo.
Het docententeam van het Taalcentrum stelt een uitstroomadvies op.
Dit wordt met de leerling en zijn ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek besproken.
De uiteindelijke schoolkeuze ligt bij de ouders/verzorgers.

Het Taalcentrum regelt de aanmelding bij de gekozen vervolgschool. Door de jarenlange goede contacten tussen Taalcentrum en vervolgscholen lukt het doorgaans wel om een leerling te plaatsen op de geadviseerde school.
Mocht een school door omstandigheden geen plaats hebben dan wordt naar een acceptabel alternatief gezocht.