logo

Nederlands

Bij de intakeprocedure wordt bekeken op welk niveau de leerling het Nederlands beheerst. Leerlingen die nog helemaal geen Nederlands spreken, beginnen in de eerste groep van de Verlengde Intake. Hier wordt voornamelijk aandacht besteed aan luisteren en aan het vergroten van de woordenschat. Ook wordt daar al een begin gemaakt met het werken uit de methode Zebra.
We werken in blokken van zes of zeven weken. In deze weken wordt het luisteren, spreken, lezen en schrijven geoefend. Aan het eind van een blok volgt een toets waarin de lesstof van de afgelopen zes weken getoetst wordt. De toetsmomenten staan vast: alle leerlingen doen de toetsen in dezelfde week, ieder op zijn of haar niveau.
Als de leerling ongeveer vier blokken op school is, wordt er een uitstroomprofiel vastgesteld. Je kunt uitstromen naar het praktijkonderwijs, naar het VMBO (BBL, GL, KBL of TL), HAVO, VWO, naar het ROC beroepsonderwijs of naar een ROC VAVO traject. Er wordt bekeken welk programma de leerling afgerond moet hebben om naar een vervolgschool te kunnen gaan.

Er wordt gewerkt met de Europese Referentiekaders vanuit het Lowan. Een gemiddelde leerling is bij het verlaten van de school op A2-niveau.

Methodes die we gebruiken:

  • Body methode: Zebra+ of Breekijzer
  • Luisteren: Taalriedels
  • Woordenschat: Alfalfa, Stenvertblokken en Taal op school – schooltaalwoorden
  • Schrijven: Zet ’t op papier
  • Lezen: Lezen doe je overal, Beter lezen, Verder lezen, Nieuwsbegrip en Taal op school – vragen en opdrachten en Eenvoudig communiceren
  • Spellen: Zelfstandig spellen
  • Grammatica: Klare taal
  • Burgerschap : Op weg