logo

Onderwijs op Het Taalcentrum

Het Taalcentrum verzorgt het Eerste Opvangonderwijs voor Anderstaligen van 12 t/m 17 jaar in de regio Eemland.
Beheers je niet voldoende Nederlands om het onderwijs op een Nederlandse school te kunnen volgen dan is het Taalcentrum de school voor jou.
Bij ons leer je in 1 tot 2 jaar Nederlands en krijg je een advies welke school het best bij jou past.

INTAKE

Als je bij ons op school wilt komen doen we eerst een intake met je.
Je hebt, samen met je ouders/verzorgers een intakegesprek met afdelingsleider dhr. J. Sukkel.
Samen wordt het aanmeldformulier ingevuld en wordt doorgesproken wat onze school te bieden heeft.
Er worden toetsen afgenomen om te kijken wat jouw startsituatie is en in welk niveau je kunt beginnen.

ORIËNTATIEFASE

De eerste 18 weken gebruiken we om jou beter te leren kennen en om uit te zoeken wat jouw mogelijkheden zijn. Deze periode wordt ook wel verlengde intake genoemd. Elke 6 weken maak je een toets Nederlands, de fasetoets.
Na deze oriëntatiefase wordt je geplaatst in één van de routes.
Lees meer over welke routes wij aanbieden verderop op deze pagina.

ROUTE 1

In deze route word je voorbereid om in te kunnen stromen in het Praktijkonderwijs of Vmbo-BBL.

Als je 16 jaar of ouder bent kun je verder op het Mbo-EVA (Entree voor Anderstaligen)

ROUTE 2/3

Route 2 leidt naar Vmbo-KBL/GL/T.
Ben je 16+ dan is Mbo een mogelijkheid, of Vmbo-T op Vavo.
Route 3 leidt naar Vmbo-T, Havo of Vwo (voor 16+ meestal op Vavo).

Analfabeten

Voor de leerlingen die ons schrift (het Latijns alfabet) nog niet beheersen of die analfabeet zijn in hun eigen taal hebben we een analfabetengroep.

Zodra het alfabet voldoende beheerst wordt beginnen deze leerlingen in de oriëntatiefase of worden ze in een route geplaatst.

 

Uitstroom

Na 1½ tot 2 jaar Taalcentrum wordt een leerling geplaatst in het regulier Voortgezet Onderwijs of in het Mbo.
Het docententeam van het Taalcentrum stelt een uitstroomadvies op.
Dit wordt met de leerling en zijn ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek besproken.
De uiteindelijke schoolkeuze ligt bij de ouders/verzorgers.