logo

Het Taalcentrum
waar cultuur en taal samenkomen

Het Taalcentrum is een school voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nog maar net in Nederland zijn en nog niet goed Nederlands spreken. Bij ons leer je in 2 jaar de Nederlandse taal  goed spreken, lezen en schrijven. Hierna ga je verder leren op een ‘echte’ Nederlandse school.

Wil je meer weten over onze school, lees dan verder hieronder.

INTAKE

Als je bij ons op school wilt komen, hebben we eerst een gesprek met je. Dit noemen we een intakegesprek. Samen met je vader of moeder of verzorger heb je dit gesprek met de afdelingsleider. Je moet hiervoor je ID-kaart meenemen en een bewijs wanneer je in Nederland aangekomen bent. Dit is bijvoorbeeld een stempel in je paspoort of een papier van de IND. Na dit gesprek maak je een paar toetsen. Zo kunnen we zien welk niveau je hebt en word je in een klas geplaatst die het beste bij jou past.
Zodra we een plek hebben, word je gebeld en mag je bij ons op school komen.

EERSTE MAANDEN

De eerste tijd ben je heel veel bezig met Nederlands leren. Elke 6 weken maak je een toets. Deze toets noemen wij de fasetoets.
Zo kunnen we goed zien hoe jij beter wordt in onze taal. Als je meer hulp nodig hebt, dan zorgen wij hiervoor. Soms moet je dan naar een andere klas. Als je heel snel leert, ga je ook snel naar een andere klas.
.
.
.

VERSCHILLENDE ROUTES

Bij ons word je opgeleid voor een Nederlandse school. We kijken hoe goed jij kan leren en of jij de taal goed leert spreken. Als we dat weten, word je in een klas met een uitstroomprofiel geplaatst. Dit noemen we routes. Wij zorgen ervoor dat jij een plek krijgt op deze school.

ANALFABETENGROEP

Voor leerlingen die de Nederlandse letters niet kunnen lezen of die niet kunnen lezen in hun eigen taal hebben we een aparte groep: de analfabetengroep.
Eerst moet je het alfabet kennen en leren lezen.
Zodra je dat goed kunt, dan word je in een volgende klas geplaatst.

ROUTE 1

In deze route word je voorbereid om in te kunnen stromen in het Praktijkonderwijs of Vmbo-BBL. In het Praktijkonderwijs worden de leerlingen rechtstreeks opgeleid voor een baan. Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken, cursussen en stages.
Als je 16 jaar of ouder bent, kun je ook verder op het Mbo-EVA (Entree voor Anderstaligen) Je Nederlands is nog niet goed genoeg om alle lessen te kunnen volgen bij een mbo-opleiding. Maar je wilt graag verder leren. En je wilt een leuke baan! Dan kun je eerst de Entree-opleiding voor Anderstaligen doen.
https://www.mboamersfoort.nl/opleiding/entree-voor-anderstaligen-eva/

ROUTE 2

In deze route word je voorbereid voor het Vmbo* in de routes kbl/gl/t. Soms heet vmbo ook wel Mavo.

 

ROUTE 3

In deze route word je voorbereid op het Vmbo-T, Havo* of Vwo*
Ben je 16+ dan is Mbo (middelbaar beroepsonderwijs) een mogelijkheid, of Vmbo-T op het Vavo*

.

UITSTROOM

Na 1½ tot 2 jaar Taalcentrum word je geplaatst in het regulier Voortgezet Onderwijs of in het Mbo.
Het docententeam van het Taalcentrum stelt een uitstroomadvies op.
Dit wordt met jou en je ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek besproken.

De uiteindelijke schoolkeuze ligt bij jou en je ouders/verzorgers.

Vmbo
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms kunnen leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-vmbo-in-elkaar

Havo en vwo zijn schoolsoorten in Nederland. Voor deze scholen moet je echt goed zijn in de Nederlandse taal. Met een havo-diploma kun je verder studeren op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een vwo-diploma mag je op de universiteit gaan studeren

Vavo
Vavo is onderwijs voor volwassenen. Dit kunnen de niveaus mavo, havo en vwo zijn. Er kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook leerlingen naar toe die 16 of 17 jaar zijn.
Kijk voor meer informatie op: https://vavolyceum.rocmn.nl/opleiding/vmbo-tl-eenjarig