logo

Vertrouwenspersoon

Als je als leerling bij ons op school zit wil je dat er geen dingen met je gebeuren die niet fijn zijn. Met problemen over discriminatie, pesten of andere vragen kun je praten met je eigen mentor of de leerlingbegeleider (mevrouw Regeer of mevrouw Patty), maar je kunt ook melding doen van seksuele intimidatie of geweld bij de vertrouwenspersoon, die kan jou altijd verder helpen.

De vertrouwenspersoon op het Taalcentrum is mevrouw Carline Hopman.

Meer informatie hierover en wat je kunt doen als je een klacht hebt, is te lezen op de website van de Meerwegen scholengroep (www.meerwegen.nl).

Carline Hopman

Contact vertrouwenspersoon:

Carline Hopman: CHopman@hetelement.eu

 

 

Lees ook:

Leerlingbegeleider