logo

Waar passie en talent samenkomen

De zin ‘Waar passie en talent samenkomen’ heeft voor ons een speciale betekenis. Wanneer mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf’. Dat is ook wat wij met onze leerlingen willen bereiken.

Op Het Element vinden wij het belangrijk om jou het onderwijs en de begeleiding te geven die jij nodig hebt. Onderwijs op maat noemen we dat. Om dat te kunnen bereiken, is de school onderverdeeld in verschillende teams. Door de persoonlijke begeleiding van deze teams kun jij je zo goed mogelijk ontwikkelen!

Het eerste team bestaat uit je mentor en de vakdocenten.

Misschien heb jij meer ondersteuning nodig dan je mentor en vakdocenten kunnen bieden. Dan kunnen jij en je mentor gebruik maken van de leerlingbegeleider, logopediste, orthopedagoog en sociaal maatschappelijk werker.

MENTOR

De belangrijkste persoon in de dagelijkse begeleiding van de leerling zijn de mentoren. Zowel de leerlingen als de ouders kunnen bij de mentoren terecht voor informatie, advies, begeleiding of hulp. De mentor speelt daarnaast een belangrijke coachende rol, maar uiteraard is de leerling de belangrijkste persoon in dit proces.

LEERLINGBEGELEIDER

De leerlingbegeleider ondersteunt de mentor en de leerling als dat nodig is bij zaken die meer begeleiding nodig hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ondersteuning bij planmatig werken of bij zaken op sociaal terrein.

VAKDOCENT

Per vak heb je een andere docent. Deze docenten geven bijvoorbeeld Engels, Nederlands, wiskunde of sport. Deze docenten zijn specialist op hun vakgebied en kunnen jou veel leren, zodat je kunt doorstromen naar de school die bij jou past.

LOGOPEDIST

De logopedist helpt je bij het juist leren uitspreken van Nederlandse klanken als je daar wat moeite mee hebt.

ORTHOPEDAGOOG EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER

Voor extra hulp of bij vragen kan je leerlingbegeleider ook aankloppen bij de orthopedagoog of de schoolmaatschappelijk werkster. De orthopedagoog kan bijvoorbeeld onderzoek doen als je leerproblemen hebt. De schoolmaatschappelijk werkster helpt je door met je te praten en zo je probleem te ontdekken en aan te pakken.

Lees meer over