logo

Het Taalcentrum
waar cultuur en taal samenkomen

Op het Taalcentrum zitten leerlingen uit veel verschillende landen. De meeste leerlingen komen uit Eritrea, Syrie of Irak. Iedere leerling spreekt zijn eigen taal en heeft zijn eigen cultuur. En dan kom je in Nederland en moet je een moeilijke taal leren, maar je komt ook in een andere cultuur. Wat wij normaal vinden, vind jij misschien wel heel gek.

In de landen waar onze leerlingen vandaan komen, zijn de leefomstandigheden heel anders. Vaak komt men uit een oorlogsland. Op het Taalcentrum willen we allereerst een veilige plek zijn voor leerlingen.

Dit doen we door respectvol om te gaan met elkaar en begrip te hebben voor elkaars cultuur en verleden. We willen ook graag dat onze leerlingen de Nederlandse cultuur begrijpen en dat zij goed passen in onze maatschappij. Op school leer je hoe je goed met elkaar omgaat, dat je goed zorgt voor jezelf maar ook voor anderen zorgt.

We willen je zo goed mogelijk laten kennismaken met onze cultuur. Hiervoor hebben we verschillende projecten. Zo hebben we bijvoorbeeld een filmproject, een leesproject, een stageproject, een voedselproject, imc on tour en nog veel meer. En wij zijn ook benieuwd naar jouw cultuur!

We geven de leerlingen veel persoonlijke aandacht. Een klas heeft ongeveer 4 verschillende docenten. De meeste uren heb je les van je mentor. In een week heb je 17 uur Nederlands, 2 of 3 uur Engels, 3 of 4 uur wiskunde, 2 uur sport en 1 uur handvaardigheid. Op maandag en dinsdag ben je om 15.30 uur uit, op woensdag tot en met vrijdag om 14.15 uur.

MENTOR

De belangrijkste persoon in de dagelijkse begeleiding van de leerling zijn de mentoren. Zowel de leerlingen als de ouders kunnen bij de mentoren terecht voor informatie, advies, begeleiding of hulp. De mentor speelt daarnaast een belangrijke coachende rol, maar uiteraard is de leerling de belangrijkste persoon in dit proces.

LEERLINGBEGELEIDER

De leerlingbegeleider ondersteunt de mentor en de leerling als dat nodig is bij zaken die meer begeleiding nodig hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ondersteuning bij planmatig werken of bij zaken op sociaal terrein.

VAKDOCENT

Per vak heb je een andere docent. Deze docenten geven bijvoorbeeld Engels, Nederlands, wiskunde of sport. Deze docenten zijn specialist op hun vakgebied en kunnen jou veel leren, zodat je kunt doorstromen naar de school die bij jou past.

LOGOPEDIST

De logopedist helpt je bij het juist leren uitspreken van Nederlandse klanken als je daar wat moeite mee hebt.

ORTHOPEDAGOOG EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER

Voor extra hulp of bij vragen kan je leerlingbegeleider ook aankloppen bij de orthopedagoog of de schoolmaatschappelijk werkster. De orthopedagoog kan bijvoorbeeld onderzoek doen als je leerproblemen hebt. De schoolmaatschappelijk werkster helpt je door met je te praten en zo je probleem te ontdekken en aan te pakken.

Lees meer over