logo

Ambulante begeleiding

Veel leerlingen gaan na het Taalcentrum naar het voorgezet onderwijs. Deze leerlingen hebben op de nieuwe school nog steeds extra hulp nodig met de Nederlandse taal. Veel schooltaalwoorden kennen ze niet. Een NT2-leerling kent veel minder woorden dan een NT1-leerling.
Het Taalcentrum biedt ambulante begeleiding aan om de succeskansen te vergroten. Dit is begeleiding op afstand voor de docenten en voor de leerlingen.

De scholen krijgen handvatten aangereikt om met de taalachterstand om te gaan die NT2 leerlingen nog hebben. Zo krijgen de scholen meer kennis bij het begeleiden van deze leerlingen zowel op het taalgebied als op het psychosociale vlak.

En het Taalcentrum krijgt zo ook inzicht in successen en problemen van leerlingen en het kan het onderwijs en het uitstroomniveau hierop aanpassen.

De ambulante begeleiders zijn: