logo

Ambulante begeleiding

Het Taalcentrum schakelt ieder schooljaar leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Deze beginnende taalleerders hebben op de nieuwe school extra zorg nodig om succesvol te zijn. Om de overgang van de ISK naar het VO te verbeteren biedt het Taalcentrum ambulante begeleiding aan om zo de succeskansen van onze leerlingen te vergroten.
De ontvangende scholen krijgen tools aangereikt om met de taalachterstand om te gaan die NT2 leerlingen nog hebben als ze instromen. Zo krijgen zij meer expertise bij het begeleiden van deze leerlingen zowel op taalgebied als psychosociaal.
Door de ambulante begeleiding krijgen de Taalcentra tevens inzicht in successen en problemen van leerlingen die recent geschakeld zijn en kunnen hun onderwijs hierop aanpassen.

De ambulante begeleiders zijn:
Anja Ben Ahmed-de Koning
Loes Akay
Pieter Hellegers