logo

Aanmelden nieuwe leerling

Voor het aanmelden van een nieuwe leerling voor het Taalcentrum kunt u zich wenden tot de afdelingsleider. tel (033) 4620072

Vast onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek om te bepalen of de leerling voldoet aan de criteria om toegelaten te kunnen worden, oa:

  • leerplichtige leeftijd 12 t/m 17 jaar (leerlingen die op 1 augustus 18 jaar zijn worden niet aangenomen)
  • in principe minder dan een jaar in Nederland
  • onvoldoende beheersing Nederlandse taal voor regulier Voortgezet Onderwijs

Daarnaast dient het intakegesprek om een indruk te krijgen van de woon- en gezinsomstandigheden en de vooropleiding van de leerling. In het intakegesprek wordt ook bepaald of de leerling nog getest wordt om eventueel in een hogere groep dan de opvanggroep geplaatst te worden. Tijdens het intakegesprek wordt ook het aanmeldingsformulier ingevuld.
Het aanmeldingsformulier kunt u desgewenst ook vooraf invullen. U kunt het telefonisch aanvragen (telefoonnummer zie boven) of van deze site downloaden.

Aanmeldingsformulier Taalcentrum (pdf)

Tegelijk met dit aanmeldingsformulier moeten worden ingeleverd:

  • een afschrift van het paspoort of identiteitsbewijs (of, indien paspoort of identiteitsbewijs ontbreken, een verklaring van de directeur van het opvangcentrum/AZC, waar de betrokken leerling verblijft)
  • een afschrift van de gegevens vd gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (dit werd voorheen Uittreksel uit het bevolkingsregister genoemd), of een ander document waaruit blijkt hoe lang de leerling in Nederland verblijft.

NB. Op de locatie Magnesiumweg is plaats voor 150 leerlingen. Komt het aantal leerlingen boven dit maximum dan is het mogelijk dat er gebruik gemaakt wordt van lokalen op een andere locatie van Het Element.