logo

Aanmelden nieuwe leerling

Helaas zit het Taalcentrum tot mei 2023 vol. We hebben geen plaats meer voor nieuwe leerlingen.
Alle leerlingen die reeds aangemeld zijn, staan op de wachtlijst.
Leerlingen die 18 jaar zijn of binnen 6 maanden 18 jaar worden, worden niet geplaatst.
 
U kunt wel leerlingen aanmelden, maar deze worden op de wachtlijst gezet.
Wilt u nieuwe leerlingen via het onderstaande aanmeldformulier aanmelden?
Het is belangrijk dat u alle gegevens invult.
 
De eerste intakes worden eind maart weer opgepakt.
U krijgt vanzelf een uitnodiging voor een intakegesprek.

Wilt u iemand aanmelden voor het nieuwe schooljaar? Dat kan het hele jaar door.

Vul daarvoor het onderstaande aanmeldformulier in.

Onze intakedagen zijn op dinsdag en donderdag.
U krijgt via de mail een uitnodiging voor een intakegesprek. In deze uitnodiging staat welke zaken u moet meenemen naar het gesprek. U moet altijd zelf zorgen voor een tolk/vertaler als u geen Nederlands of Engels spreekt.
Het is momenteel erg druk met intakes. Het kan zijn dat u iets langer moet wachten op een uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Thalita van Basten
Afdelingsleider Het Element, afdeling Taalcentrum

 

Aanmeldformulier nieuwe leerling

Vul dit formulier volledig in om een nieuwe leerling aan te melden.
Wilt u meerdere kinderen aanmelden, vul dan per leerling het formulier in.

  •  
  • bewijs meenemen naar het intakegesprek

  •  
  •  
  • gegevens vorige school (bewijs meenemen naar het intakegesprek)

  •  
  •  
  •