logo

Schoolsluiting door Corona

11 juni 2021

Beste leerlingen en ouders,

Donderdag 10 juni kregen we bericht van de GGD dat een leerling van onze school 3 dagen met corona op school is geweest.
Deze leerling heeft met veel mensen contact gehad.
Om een grote uitbraak te voorkomen, hebben we vrijdagochtend om half 9 besloten om de school te sluiten voor 5 dagen.
We kunnen niet goed aangeven wie nauwe contacten zijn en wie tot overige contacten behoort.

Een nauw contact ben je als je ongeveer 15 minuten dicht in de buurt (binnen anderhalve meter) bent geweest bij iemand met corona. Ook broertjes/zusjes zijn nauwe contacten.
Overige contacten zijn mensen die toevallig besmet kunnen zijn .

Alleen nauwe contacten moeten zich laten testen met een pcr-test.
Overige contacten mogen zich laten testen.
Je maakt een afspraak met de ggd.
Bel hiervoor met nummer 0800-2035.
Beantwoord de vragen.
Vertel dat je een referentiecode hebt. Dit is de code: 3259141.
Je moet een afspraak maken voor dinsdagochtend 15 juni.
Als je vandaag belt, dan heb je zeker een afspraak op dinsdagochtend.
Je krijgt dan aan het eind van de dag een uitslag.
Woensdag 16 juni kun je met een negatieve uitslag weer op school komen.
Als je eerder klachten hebt, kun je eerder een afspraak maken.

De meeste leerlingen zijn overige contacten.
Je kunt besmet zijn met het coronavirus. We weten het niet zeker!
Je moet je gezondheid 10 dagen goed in de gaten houden.
We adviseren je om je na 5 dagen te laten testen met een pcr-test voor dat je weer naar school gaat. Dus een test op dinsdag 15 juni.
Bel hiervoor met nummer 0800-1202.

De GGD adviseert dat iedereen 5 dagen in quarantaine gaat en zich daarna laat testen.

Voor meer informatie kunt u ook de website van het rivm raadplegen:
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-overig-contact
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-nauw-contact
of de Flyer informatie nauwe en overige contacten VO die op de website staat.

Op woensdag 16 juni is de school weer open en nemen we zelftesten af bij alle leerlingen.
De mentor neemt contact op met de leerlingen over de online lessen op maandag en dinsdag.

We hopen dat we op deze manier een uitbraak hebben voorkomen.
We rekenen op jullie begrip in deze vervelende situatie.
We hadden het ook graag anders gezien.

Namens het hele schoolteam,

Thalita van Basten
Afdelingsleider Het Element, locatie Taalcentrum

Ontwerpwedstrijd klas A, E en H.

Oktober 2020 was de maand van Duurzaam Doen in Leusden. In dat kader deden leerlingen van klas E, H en A mee aan een ontwerpwedstrijd.
Oud wordt nieuw, dat is duurzaam en zo versierden de leerlingen o.l.v. Frederiek lapjes stof met garen, band, knoop en kraal uit de naaidoos van mijn moeder.
De dames van Mod’ani, een naaiatelier in Leusden hebben de lapjes tot iets bijzonders gemaakt, een groepswerkstuk.
Hoe leuk is het om 8 maanden later op de eerste gezamenlijke lesdag eindelijk dat mooie wandkleed te kunnen zien.
We hebben de ontwerpwedstrijd wel niet gewonnen, maar zijn ontzettend trots op het resultaat.
Met veel liefde gemaakt. We gaan het een mooi plekje geven in de school.

Anja Ben-Ahmed

Opening scholen 7 juni

Beste ouders en leerlingen,

Opening school
Maandag 7 juni 2021 gaat de school weer open voor alle leerlingen. We vinden het fijn om iedereen weer gelijktijdig op school te zien. We gaan ervoor zorgen dat het veilig voor iedereen is. Hier krijgt u informatie over de nieuwe situatie.

Mondkapjes en andere richtlijnen
Het gebruik van mondkapjes blijft verplicht op school. Mondkapjes moeten gebruikt worden in de kantine en in de gangen. In het lokaal en buiten mogen ze af. Leerlingen moeten iedere dag op hun vaste plek in het lokaal zitten en ze mogen zo min mogelijk lopen in de klas.
Als er Corona-klachten zijn, moet men thuisblijven en moet men zich laten testen bij de GGD.
De leerlingen moeten nog steeds anderhalve meter afstand houden tot volwassenen.

Doel zelftest
We gaan zelftesten gebruiken op school. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus.
Het doel van zelftesten is het zo snel mogelijk signaleren van een coronabesmetting onder leerlingen en personeel, om daarmee verspreiding te voorkomen. Zo kan het onderwijs op school zoveel mogelijk doorgaan.
Belangrijk om te weten:

  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.
  • Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Of is een leerling of medewerker in het bron- en contactonderzoek naar voren gekomen als nauw contact? Neem dan geen zelftest af maar laat je testen bij de GGD.

Voor iedere leerling zijn er per week 2 zelftesten beschikbaar.
Maandag 7 juni om 8.30 uur is er uitleg in de klas van de docent hoe de zelftest werkt.
Iedere leerling doet dan een test. Als iedereen een test doet, ontstaat er een veilige situatie voor iedereen. En dat willen we allemaal!
De komende weken tot aan het eind van het jaar zullen we op maandag en donderdag de leerlingen vragen in de klas een test af te nemen. Een test doen is niet verplicht, maar voor de veiligheid van ons allemaal adviseren we wel om een test te doen.

Toestemming geven
Om de zelftest op school af te nemen, moeten ouders en leerlingen officieel eenmalig toestemming geven. Dit heeft met privacy te maken. Leerlingen die ouder dan 16 jaar zijn, mogen zonder ouders hierover beslissen. Maar iedereen moet een avg-formulier invullen waarin officieel toestemming gegeven wordt als de test op school wordt afgenomen.
Het formulier dat in de bijlage zit (onderaan deze pagina) kan hiervoor gebruikt worden. Ik wil u vragen het formulier in te vullen en mee te geven voor maandag 7 juni.

Wat verandert er nog meer vanaf maandag?
Alle leerlingen moeten om 8.25 op school zijn. De lessen starten om 8.30 uur.
Er zijn geen ochtendgroepen en middaggroepen meer.
Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van elkaar, wel tot volwassenen. In de klas zullen de leerlingen naast elkaar zitten.
Er zijn weer pauzes tussen de lessen. De leerlingen moeten zoveel mogelijk in de pauze naar buiten.
Er kunnen in het winkeltje weer dingen gekocht worden.

De lestijden
Op maandag en dinsdag van 8.30 tot 15.15 uur.
Op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 13 uur.

Schoolreisje 9 juli
Zoals het er nu naar uit ziet, gaan we met alle leerlingen en docenten 9 juli naar het attractiepark Slagharen. We gaan met de bus. We vertrekken om 8.30 uur.
We willen uiteraard graag met alle leerlingen en docenten hierheen gaan. We willen het ook veilig houden voor iedereen. Alle leerlingen moeten daarom een zelftest doen. De zelftest wordt die dag op school afgenomen om 8 uur. Alleen met een negatieve uitslag mag de leerling mee in de bus. Over het schoolreisje ontvangt u begin juli meer informatie.

Programma laatste weken
In de laatste weken staan er nog leuke dingen op het programma.
17 juni sportdag
22 juni finales voorleeswedstrijd
2 juli vertoning films van het Ithakaproject in de bioscoop
8 juli talentendag
9 juli schoolreisje naar Slagharen
12 juli laatste schooldag: rapporten en certificaten.

Zomervakantie
Voor leerlingen start de zomervakantie op dinsdag 13 juli.
De zomervakantie duurt officieel tot en met zondag 29 augustus.
De leerlingen worden dinsdag 31 augustus weer op school verwacht.
Op de website komt info over de eerste schooldag te staan.

We hebben nog 5 schoolweken te gaan. We hebben er zin in.

Namens het hele schoolteam,
Thalita van Basten
Afdelingsleider Het Element, afdeling het Taalcentrum

Bijlage: toestemmingsformulier voor de zelftesten

Meivakantie

De school is gesloten van maandag 26 april tot en met zondag 9 mei 2021

Vanaf maandag 10 mei is de school weer bereikbaar vanaf 7.30 uur.

Heeft u een vraag of wilt u een leerling aanmelden?

Dan kunt u uw vraag mailen naar: info-taalcentrum@hetelement.eu

Onderzoek uitstroom

Onderzoek naar uitstroom vroegere leerlingen Taalcentrum

De gemeente Amersfoort en het Taalcentrum onderzoeken waar leerlingen van het Taalcentrum terecht komen als ze daar uitstromen. Er wordt gekeken welke scholen ze daarna bezoeken, of ze een startkwalificatie behalen of dat ze al werk hebben gevonden. Het gaat om de leerlingen die in de schooljaren 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 bij het Taalcentrum van school zijn gegaan.
De gemeente en het Taalcentrum doen dit om het onderwijs op het Taalcentrum verder te verbeteren. Om zo de leerlingen van het Taalcentrum een grotere kans te geven op succes in de vervolgopleiding en later bij het vinden van werk.
Als de leerlingen over wie het gaat, niet willen dat hun gegevens verwerkt worden voor dit onderzoek, kunnen zij bezwaar maken bij het Taalcentrum of de gemeente Amersfoort. Hoe dit moet is te lezen in de privacyverklaring van de Meerwegen scholengroep (het Taalcentrum valt daar onder) en de privacyverklaring van de gemeente Amersfoort.

Ouders van Nix – Uitnodiging ouderavond Jellinek

In de afgelopen jaren heeft Jellinek meerdere malen zeer succesvolle ouderavonden verzorgd in zowel poppodium Tivoli Vredenburg Utrecht als FLUOR Amersfoort. De ouderavonden gingen over alcohol, blowen en roken en hoe om te gaan met “NIX18” in de opvoeding. Hierbij maken we o.a. gebruik van interactief theater en gaan we in gesprek met ouders over verschillende opvoeddilemma’s.
De coronacrisis maakt dat deze interactieve ouderavonden zeker georganiseerd worden, maar dan online. Klik onderaan deze pagina op de link voor de uitnodiging voor de avonden die deze maand georganiseerd worden. Aanmelden kan door op de aanmeldbutton in de flyer te klikken.
De werkgroep Gezonde school

Ouders van Nix – uitnodiging ouderavond maart 2021

Filmproject Ithaka op Het Taalcentrum

Ieder jaar doet het Taalcentrum mee met het filmproject Ithaka. Dit jaar zelfs met 7 klassen!

Tijdens Ithaka Filmt maak je in drie dagen je eigen korte film. Met de hulp van professionele filmmakers en met professionele apparatuur krijgen de leerlingen alle tools om een eigen verhaal te bedenken, op te nemen en te monteren. Blinkt een groep tijdens het project uit met zijn creativiteit of talent? Dan krijg deze groep de kans om nog een film te maken die vertoond wordt op het Nederlands Filmfestival!

Tijdens het project zijn de leerlingen van 8.30 tot 16 uur op school en op locatie bezig. De leerlingen gaan als echte professionals aan het werk! Cameramannen en cameravrouwen, acteurs, schrijvers, geluidsmensen…Voor iedereen is er een rol.
Twee dagen zijn ze op een andere locatie dan de school aan de slag. De leerlingen verzamelen eerst op school en samen met hun mentor gaan ze naar de andere locatie. Dit is op 5 minuten fietsafstand of 15 minuten lopen.
De derde dag, de montagedag, vindt weer plaats op het Taalcentrum waar aan het eind van de dag de film vertoond wordt aan een geselecteerd publiek.

De projectdagen
22 maart t/m 24 maart klas K
24 maart t/m 26 maart klas B
29 maart t/m 31 maart klas E+H
31 maart t/m 2 april klas C
12 april t/m 14 april klas I
14 april t/m 16 april klas J

De leerlingen zijn in de week voor hun project in de klas al bezig met de voorbereidingen.
De school komt vol te hangen met filmposters.
We hebben er zin in!
Meer info is ook te vinden op de website : https://www.commonframes.nl/ithaka-filmt/

Uiteraard houden we rekening met de huidige regels vanwege Corona. De leerlingen moeten er ook zelf goed aan denken om hun mondkapje op te doen en hun handen regelmatig schoon te maken. Is een leerling echt ziek? Bijvoorbeeld koorts en hoesten? Dan moet de leerling zich laten testen op Corona en zich telefonisch ziekmelden. We hopen natuurlijk dat dat niet nodig is. Tijdens het project streven we zoveel mogelijk naar anderhalve meter afstand tussen elkaar.

Wij vinden het logisch dat leerlingen geen andere afspraken maken onder schooltijd.
Houdt u er rekening mee dat de lesdag tot 16 uur duurt.

Als u nog vragen heeft, kun u altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Namens alle mentoren

Corona-mededelingen

In de week van 8 maart zijn op het Taalcentrum twee leerlingen positief getest op corona.
Deze leerlingen zaten in klas K en klas I. Leerlingen uit deze klassen zijn per direct overgegaan op online onderwijs.
Een paar leerlingen uit klas G zijn in contact geweest met hen. Deze leerlingen zijn naar huis gestuurd.
Leerlingen en ouders zijn via de mentor ingelicht.

Ons beleid:
Als een leerling positief getest is op corona, dan gaat de groep waarin hij/zij zit over op online onderwijs voor 10 dagen.
We beginnen te tellen vanaf het laatste contact met de leerling op school.
Wij verplichten leerlingen niet tot testen als zij geen klachten hebben.

Als leerlingen en/of personeel corona-klachten hebben, moeten zij zich laten testen.
Alleen met een officiële negatieve testuitslag zijn zij weer welkom op school.

We hopen dat we met deze manier van werken het corona-virus buiten de school kunnen houden.
Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de mentor of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Thalita van Basten
Afdelingsleider Het Element, afdeling Taalcentrum
tvanbasten@hetelement.eu

De sportcompetitie gedurende het online werken!

In week 3 tot en met week 7 kon een groot gedeelte van de leerlingen van het Taalcentrum mee doen aan de sportcompetitie. Op de laatste week na werden er elke week drie sportfilmpjes met de leerlingen gedeeld. Leerlingen konden deelnemen aan de sportcompetitie door zelf een filmpje terug te sturen naar de sportdocent.
Vanaf het begin van de competitie was er, uit bijna elke klas, een clubje zeer actieve leerlingen dat hieraan deelnamen. De ene leerling stuurde een filmpje op dat precies voldeed aan de criteria en weer een ander stuurde een verlengde versie met alle drie de moeilijkheidsvariaties van het filmpje op. Sommige leerlingen werden naarmate de competitie vorderde heuse vloggers en weer anderen deden de filmpjes samen met familieleden.
Daarnaast zochten de leerlingen actief contact. Zo waren er leerlingen die de sportdocent wekelijks belden: ‘’Meneer, ik heb geen balletje. Waar kan ik het dan mee doen?’’ of ‘’Meneer, is het goed als ik alle drie de vormen van het filmpje doe voor extra punten?’’. Naarmate de weken vorderde ging ook het puntenaantal en rol spelen; ‘’Meneer, hoeveel punten heb ik nu? En op welke plek sta ik nu?’’.
Ondanks deze bijzondere tijd kijken de sportdocenten, en wij hopen de leerlingen die hieraan deelgenomen hebben ook, terug op een tijd waarin we met elkaar contact, plezier en ontspanning hadden. Waarin de leerlingen zichzelf lieten zien, de uitdaging met zichzelf aangingen door een passende activiteit te doen waarmee ze meestreden naar die felbegeerde klassenprijs- en/of zelfs de hoofdprijs van school!
De winnaars zijn:  3e plaats Furtuna (zij wilde niet op de foto)

Alle filmpjes zijn nog te zien op: https://hetelement.eu/taalcentrum/sport-in-de-coronacrisis-2021/

Sportieve groet,
Erik en Aswin

Voorjaarsvakantie (en daarna)

Van 22 t/m 26 februari is het  voorjaarsvakantie.

Vanaf 1 maart 2021 hebben alle leerlingen les op school.
We werken in halve groepen.
In een halve groep zitten maximaal 9 leerlingen.
Leerlingen hebben of in de ochtend les, of in de middag.
De mentor heeft de indeling verteld aan de leerlingen.
Iedere leerling moet iedere dag ook 2 uur zelfstandig aan school werken.
Na lestijd moeten de leerlingen gelijk naar huis.

Huiswerkklas
Sommige leerlingen kunnen thuis niet goed zelfstandig werken en werken beter op school
Voor deze leerlingen is de huiswerkklas.
In de huiswerkklas maak je je huiswerk.
Aan de meester kun je vragen stellen als je iets niet begrijpt.
De mentor bepaalt wie er in de huiswerkgroep zit.

Hieronder staan de lestijden.

Corona-afspraken:
Mondkapje in school dragen.
Handen wassen bij binnenkomst.
Anderhalve meter afstand houden.